Comptabilitat bàsica (60h)

Del 12 de setembre al 21 d'octubre de 2019
De dilluns a dijous de 19:30 a 22:00h
60 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 -  mapa
25230 - Mollerussa (Lleida) 
T. 97 371 03 85
generalceinaformacio.com
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

 

Objectius

Generals:

 • Situar la comptabilitat en l'entorn de l'empresa.
 • Definir els objectius de la comptabilitat
 • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Específics:

 • Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
 • Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
 • Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
 • Ensenyar li determinats temes concrets d'aplicació general.
 • En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

 

Continguts

 1. El patrimoni.
  1. El Balanç de situació.
  2. Informació sobre la gestió.
  3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.
 2. El procés comptable.
  1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
  2. Els llibres comptables.
  3. Diari.
  4. Teoria del càrrec i l' abonament.
 3. Tractament comptable de les existències.
  1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
  2. Les operacions de compres i vendes.
  3. La periodificació d'existències.
  4. El concepte de consum.
 4. Tractament comptable de l'IVA.
  1. L'IVA com a impost sobre el consum final.
  2. Definició de l'IVA.
  3. Meritament de l'IVA.
  4. Comptabilització de l'IVA.
 5. Amortitzacions.
  1. Concepte i necessitat de l' amortització.
  2. Comptabilització de les amortitzacions.
  3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

Curs subvencionat per:

Logotips entitats subvencionadores formació contínua (PIMEC)

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626

 

logo blanc blau

LLEIDA | Les Borges Blanques
Carrer Indústria, 8 
25400 Les Borges Blanques
(Les Garrigues)
Telèfon: 973 14 24 96
WhatsApp: 679732746

ESCOLA D'OFICIS
Carrer de Ponent, 20 baixos 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon: 973 71 27 90
WhatsApp: 679732746