Exàmens IC3

La certificació IC3® (Internet and Computing Core Certification) és ideal per qualsevol persona que vulgui demostrar la seva vàlua i els seus coneixements sobre ordinadors i Internet davant entorns professionals i acadèmics.

La tecnologia i els ordinadors canvien a un ritme frenètic. IC3 permet demostrar que ens mantenim al dia amb respecte als estàndards actuals d'alfabetització informàtica, ja que el cicle de desenvolupament de la certificació IC3 és vàlid per demostrar la nostra competència en les tecnologies més crítiques i actuals.

Alguns dels candidats objectiu per aquesta certificació:

 

  • Empleadors que cerquin perfils específics
  • Personal en actiu cercant el seu desenvolupament professional
  • Estudiants de col·legis i universitats
  • Estudiants de centres de formació tècnica i acadèmies
  • Persones interessades vocacionalment
  • Estudiants de formació contínua i ocupacional
  • Professors
  • Qualsevol que vulgui millorar els seus coneixements d'informàtica i Internet

 

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626