Oposicions i Administració Pública

30 anys d'experiència i amb una base de professionals altament qualificats, que garanteixen una formació integral per presentar-te a les oposicions que vols.

 

Oposicions Mossos Catalunya

     OPOSICIONS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - COSSOS DE SEGURETAT
Aquest és un curs de grup d'un any acadèmic de durada, que combina les sessions presencials amb l'estudi a casa per a la superació de les proves d'accés oficials existents o a les convocatòries futures dels diversos cossos de seguretat.

Modalitat

Semi-presencial, ja que combina les sessions presencials amb l'estudi individual necessari per a poder superar les proves d'accés oficials. Els estudiants disposaran de material per a cada sessió i, usant un campus virtual on-line, podran descarregar diferents activitats i materials que els professors posaran al seu abast.

Vols més informació?    general@ceina.com

 


 


    MANIPULACIÓ D'ALIMENTS, SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Ceina ha estat autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per actuar com a Entitat de formació de manipulador d'aliments (EFMA). Aquest fet permet que tots els assistents als cursos, que superin les proves de capacitació previstes, rebin l'acreditació oficial de manipulador d'aliments, acreditació obligatòria als llocs de treball relacionats amb l'alimentació.
Per això, s'ha creat un curs condensat i dinàmic, de 6 hores de durada, que s'ajusta al Decret 208/200, de 24 de juliol, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici d'activitats de formació de manipuladors d'aliments.

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones que vulguin rebre el certificat obligatori que els habilita per a treballar en llocs relacionats amb l'alimentació i l'hostaleria, incloent els continguts obligatoris de manipulació d'aliments i els de gestió d'al·lèrgens alimentaris.

Vols més informació?    general@ceina.com

Manipulació d'aliments, seguretat alimentària

 


 

Prevenció de Riscos Laborals CEINA

   CERTIFICAT EN PRL EN LA CONSTRUCCIÓ

Prevenció de Riscos Laborals a CEINA. Aquest és un curs de prevenció de riscos laborals que et prepara per l'obtenció del certificat en PRL en la construcció.

Presencial, on es combina les sessions presencials amb l'estudi individual.

Els estudiants disposaran de material per a cada sessió.

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones que vulguin obtenir el certificat en PRL en la construcció.

Vols més informació?    general@ceina.com

 


 

 ACREDITACIÓ OFICIAL EN SVB I DEA (DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC) a CEINA. 

La Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 151/2012, de 20 de novembre, el qual identifica les activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, en el marc de les competències que disposa el govern en l'àmbit de protecció civil.

Objectius i continguts del curs

L'objectiu del curs és la correcta preparació dels candidats per a aplicar les tècniques de SBV i usar els DEA, i acreditar-los oficialment, inscrivint-los al registre oficial de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Vols més informació?    general@ceina.com

SVB I DEA CEINA

 


 

Carnet oficial per a personal de control d'accés

CARNET OFICIAL PER A PERSONAL DE CONTROL D'ACCÉS A ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

La Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 348/2004, el qual té com a objecte regular els criteris de l'habilitació i les funcions del personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives. S'entén per Personal de control d'accés les persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior d'aquests establiments i activitats, amb la finalitat de garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes i evitar qualsevol situació abusiva o discriminatòria respecte a les persones que hi accedeixen.Les persones aspirants a obtenir l'habilitació de personal de control d'accés han de superar els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic. 

Vols més informació?   general@ceina.com

 

+ Certificacions A CEINA   

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626