El modul Portada no té implementada l'accio dibuixa_portada_interior