Las oportunidades de la Formación Profesional vinculada a los〖oficios〗, para trabajar.

Lunes 25/09/2017
El fracàs escolar és el resultat d'una sèrie de factors adversos que coincideixen en un període crític dels joves. Els canvis físics i psicològics de l'adolescència propicien una certa confusió que pot alterar les prioritats personals, i la motivació per seguir estudiant es veu sovint afectada.
Podem parlar de diversos aspectes influents en aquest fracàs: 
1) Socioculturals (contextos socials no favorables, necessitats bàsiques no garantides...)
2) Familiars (capital cultural i social, motivació, valors, desestructuració familiar...)
3) De política educativa (la inadaptació del currículum, l'aplicació de mesures de política, reformes i contrarreformes, despesa deficient per alumne...)
4) De l'escola (la institució, la direcció, els professors, els tutors, el clima del centre, el paper dels pares, les infraestructures, la implicació de l'entorn...)
Amb l'objectiu de facilitar una segona oportunitat a tots aquells alumnes que van abandonar el sistema educatiu, pel motiu que sigui, existeixen els
Programes de Formació i Inserció (PFI), estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.
 
El PFI està pensat per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.
 
L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
És important recordar que el món està en constant canvi i, vulguem o no, el millor per als nostres interessos tant personals com professionals, és apostar per la formació contínua per poder estar actualitzats i preparats per les noves circumstàncies.
La formació és crucial, ja que afavoreix la millora de les condicions de treball, augmenta la competència professional i la productivitat i també la nostra satisfacció en el treball. D'altra banda, també potencia la confiança i l'autoestima en les nostres relacions personals.
Realitzar el programa PFI “Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització” a CEINA – ESCOLA D'OFICIS INDUSTRIALS PLA D'URGELL és una excel·lent oportunitat.
Tenim 15 anys d'experiència en l'execució d'aquests tipus de cursos, amb uns formadors que estan estretament vinculats al sector i sobretot amb un elevat percentatge d'inserció laboral.
Una decisió presa en el passat no ha de condicionar per sempre el nostre futur. Sempre hi ha una alternativa formativa que ens permetrà seguir evolucionant a nivell acadèmic, professional i personal.
 
Montse Guiu Bueria. Responsable Ceina Escola d'Oficis
 
Contacta'ns per coneixer-les millor i saber quina s'ajusta a les teves necessitats:
general@escoladoficis.com 
973 71 27 90  
C/ Ponent, 20 25230 Mollerussa

SEDE CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Teléfono: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau