Certificats oficials

Ceina és centre examinador oficial de diversos projectes educatius, tant d'empreses fabricants com d'organismes de l'administració pública. El nostre objectiu és certificar el teu aprenentatge.

 Formació  Qualificació  Oportunitat  Certificació 

Som centre certificador oficial

 

L'acreditació oficial de competències, mitjançant certificats oficials, és la millor forma de demostrar els nostres coneixements. Per això, des de Ceina t'oferim diferents programes de certificació als que podràs accedir realitzant els nostres cursos, o inscrivint-te de forma independent si ja disposes dels coneixements necessaris.

ACTIC (Acreditació en competències TIC)

 

Per fi, els usuaris d'ordinador poden acreditar de forma oficial les seves competències i obtenir un certificat administratiu per a millorar la seva vida curricular i, definitivament, demostrar els coneixements d'informàtica a nivell d'usuari a les entrevistes de treball. La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L' ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Per a inscriure's a aquesta certificació, cal anar al Lloc web oficial de l'ACTIC (gencat.cat) i seleccionar-nos com a centre examinador.

Pearson VUE

 

Ceina s'ha aliat amb Pearson VUE, el líder mundial de certificació en informàtica i noves tecnologies i ofereix tots els exàmens oficials de les marques fabricants a qui representa. Tots els exàmens de certificació poden fer-se lliurement, sense necessitat d'assistir a cap curs previ, si ja es disposa dels coneixements necessaris del tema seleccionat. Algunes de les marques més representatives que examinen amb Pearson VUE són:

 • Microsoft
 • Cisco
 • Avaya
 • Citrix
 • VMware
 • I moltes més...

Per a inscriure's a qualsevol d'aquestes certificacions, cal anar al Lloc web oficial de Pearson VUE i seleccionar-nos com a centre examinador.

PSI Authorized Testing center

 

CEINA ha rebut l'acreditació com a centre examinador PSI en la seva categoria de Partner “PSI Authorized testing center”, significant això la possibilitat d'impartir el seu catàleg complert d'exàmens que s'ofereixen a nivell internacional, del que destaquen algunes marques com:

 • ACT (American College Test)
 • Amazon (AWS)
 • AHA Certification
 • ISACA
 • GARP
 • Adobe Certified Professional
 • I molts més...

Per a inscriure's a qualsevol d'aquestes certificacions, cal anar al Lloc web oficial de PSI i seleccionar-nos com a centre examinador.

Certiport Authorized Testing Center

 

Som centre autoritzat per Certiport (Certiport ATC) per a impartir els exàmens de certificació que s'ofereixen a través del seu programa d'acreditació de competències, dels que destaquem:

 • Adobe Certified Associate (ACA)
 • Apple
 • Autodesk
 • IC3
 • Intuit
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
 • Microsoft Certified Educator (MCE)
 • PMI (Project Managment Institute)
 • Unity
 • I molts més...

Per a inscriure's a qualsevol d'aquestes certificacions, cal contactar amb Ceina. Per a més informació, pot consultar-se el Lloc web oficial de Certiport.

ACT (American College Test)

 

L'examen ACT (American College Test) és un examen que les universitats americanes demanen com a requisit a requisit per a poder inscriure's-hi i valora (a través d'una prova d'ordinador de més de quatre hores de durada) el pensament crític, el raonament matemàtic i diversos tipus d'habilitats d'escriptura dels candidats. Per a inscriure's a aquest examen, cal anar al Lloc web oficial d'ACT i seleccionar-nos com a centre examinador.

Fundación CCI

 

Som acreditats per la Fundación CCI com a centre adherit a la xarxa de centres de certificació de competències en idiomes per a la gestió d'avaluacions d'idiomes d'acord amb els criteris del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació. MCERL. Normalment s'inclou aquesta certificació en alguns dels cursos d'idiomes que oferim. Per a inscriure's, cal contactar amb Ceina.

Linguaskill from Cambridge

 

Som centre examinador dins d'aquest projecte. L'examen Linguaskill de Cambridge és reconegut per ACLES i la CRUE. ACLES és l'Asociación de centros de lenguas en la enseñanza superior i CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Normalment s'inclou aquesta certificació en alguns dels cursos d'idiomes que oferim. Per a inscriure's, cal contactar amb Ceina.

Altres acreditacions

 

A banda de totes les anteriors, des de Ceina t'oferim altres certificacions relacionades i/o expedides per diferents administracions o ens públics. A destacar:

 • Certificats de professionalitat (diverses branques)
 • Certificat oficial de manipulador d'aliments
 • Carnet oficial de personal de control d'accés a espectacles públics i activitats recreatives
 • Acreditació oficial en SVB i DEA (desfibril·lador extern automàtic)
 • Competència professional pel transport nacional i internacional de mercaderies (Ministerio de Fomento)
 • Certificat d'aptitud professional (CAP) per a conductors de mercaderies (Ministerio de fomento)
 • Certificat d'aptitud professional (CAP) de qualificació inicial per a conductors de viatgers (Ministerio de fomento)
 • Certificat d'aptitud professional (CAP) de qualificació contínua (Ministerio de fomento)
 • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader (Departament d'agricultura, ramaderia i pesca)
 • Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic (Departament d'agricultura, ramaderia i pesca)
 • Benestar animal durant el transport (Departament d'agricultura, ramaderia i pesca)
 • Benestar animal boví (Departament d'agricultura, ramaderia i pesca)
 • Benestar animal aviram (Departament d'agricultura, ramaderia i pesca)

Per a inscriure's a qualsevol d'aquestes certificacions, cal contactar amb Ceina.

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau