Política de qualitat

La qualitat és quelcom inaccessible. Malgrat tot, sempre cal buscar-la.

La política de qualitat de la nostra empresa es basa en els següents principis:

 

Vers als nostres clients:

 

 1. Conèixer clarament i complir les exigències, necessitats i expectatives explícites i implícites dels nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris que són d'aplicació.
 2. Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.
 3. Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat establerts.
 4. Implantar els indicadors de qualitat i seguiment del nivell de progrés d'aquests, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.
 5. Transmetre la nostra política de qualitat a tots els nostres proveïdors.
 6. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients externs i interns.
 7. Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l'estructura organitzativa.
 8. Consolidar el procés de millora continuada en el desenvolupament de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.
 9. Fomentar i aconseguir l'ambient estimulant i motivador de tots els membres de l'empresa.
 10. Planificar la gestió en relació als riscos i oportunitats derivats del context.

 

Vers als nostres proveïdors:

 

 1. Establir processos de selecció de proveïdors per tal de que aquests s'adeqüin a les necessitats i requisits de CEINA i dels nostres clients. 
 2. La realització de controls continus als nostres proveïdors per assegurar la qualitat dels seus productes per tal de complir amb les especificacions exigides.
 3. Promoure les relacions contractuals i les comandes basades en la ètica empresarial i el compliment rigorós dels requisits establerts per les parts.
 4. S'espera dels proveïdors seleccionats professionalitat i compromís amb la política de qualitat de CEINA.
 5. Es manté una comunicació fluida amb els proveïdors per tal de maximitzar la satisfacció de les parts durant la relació de treball.
 6. CEINA es compromet a complir les obligacions establertes amb els seus proveïdors.

 

 

La direcció general de Ceina a Igualada, novembre de 2022

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau