Inteligencia emocional para organizaciones (10h)

Consultar fechas
30 horas
Consultar. Posibilidad de bonificación
Presencial / Virtual
La formación de oferta para trabajadores ocupados tiene por objeto ofrecerles una formación que atienda los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, las necesidades de adaptación a los cambios en el sistema productivo y las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de manera que los capacite para el ejercicio cualificado de las diferentes profesiones y les permita mejorar su empleabilidad. Inscripciones en Ceina Igualada

 

Objectius

Objectius generals

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic 
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l'àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l'alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d'una perspectiva d'ecologia emocional personal.

 

Continguts

 • Mòdul 1
  • Introducció a la Intel·ligència Emocional
  • Definició d'intel·ligència emocional
  • Importància a la vida personal i professional
  • Models teòrics (Goleman, Salovey i Mayer)
  • Habilitats clau de la intel·ligència emocional
  • Avaluació personal: Com em percebo emocionalment?
 • Mòdul 2
  • Autoconeixement Emocional
  • Identificació d'emocions bàsiques
  • L'emoció: una exploració dels seus components i efectes
  • Símptomes físics d'una pobre gestió emocional
  • Autoavaluació de fortaleses i debilitats emocionals
  • Tècniques de mindfulness per a l'autoconsciència
  • Creació d'un diari emocional personal
 • Mòdul 3
  • Autoregulació Emocional
  • Estratègies per gestionar l'estrès
  • Control d'impulsos i presa de decisions emocionals
  • Desenvolupament de la resiliència emocional
  • Tècniques de relaxació i respiració
  • Aplicació pràctica: afrontar situacions emocionals desafiants
 • Mòdul 4
  • Relacions Interpersonals
  • Construcció i manteniment de relacions saludables
  • Maneig de conflictes i negociació emocional
  • Col·laboració i foment d'un clima emocional positiu en grups
  • Adaptació al canvi i gestió de la incertesa 
  • Avaluació i tancament: Assoliments i fites futures

 

 

SEDE CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Teléfono: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau