Acreditació docent per a Teleformació (60h)

De l'1/7/2024 al 18/9/2024
Flexible
60 hores
100% Subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Teleformació
L'acreditació de docents per a teleformació és el procés mitjançant el qual es reconeixen les competències i habilitats de les persones que volen impartir cursos o formació a través de plataformes i canals digitals. A l'actualitat és requisit imprescindible en moltes accions formatives.

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir els coneixements necessaris per impartir formació en la modalitat en línia. D'altra banda, aquest curs està orientat als professionals del sector educatiu, així com a totes les persones (autònoms, empleats, etc.) que volen iniciar un nou camí professional. Això no obstant, no cal tenir coneixements previs per afrontar correctament el contingut del curs.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Conèixer tots els aspectes relacionats amb la teleformació: què és, beneficis, models, etc.
 • Diferenciar correctament els diferents tipus de formació que hi ha: presencial, semipresencial i a distància.
 • Conèixer diversos aspectes relacionats amb les funcions (d'organització, d'interacció, etc.), habilitats i competències del tutor-formador.
 • Saber què és una plataforma de teleformació.
 • Conèixer les eines tutorials i els recursos de l'entorn virtual.
 • Aprendre tot allò relacionat amb l'aprenentatge en línia.
 • Veure com és una avaluació.
 • Utilitzar les xarxes socials en formació.
 • Conèixer els fonaments del treball col·laboratiu 2.0.
 • Reconèixer recursos i continguts multimèdia.
 • Saber sobre eines per a la creació de continguts.

 

CONTINGUTS

UNITAT 1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE EN LÍNIA (10 hores)

Introducció 

Mapa conceptual

1.1. Les TIC en la formació
1.1.1. La formació presencial
1.1.2. La formació semipresencial
1.1.3. La formació a distància
1.1.4. Modalitats de formació a distància
1.2. Què és la formació on-line?
1.2.1. Característiques de la teleformació
1.2.2. Les xarxes socials a l'educació
1.3. Sistemes de teleformació
1.3.1. Models de teleformació
1.4. Arxiu multimèdia: “La influència de les Xarxes Socials a la formació”

Resum

UNITAT 2. FUNCIONS, HABILITATS I COMPETÈNCIES DEL TUTOR – FORMADOR (10 hores)

Introducció 

Mapa conceptual

2.1. Les habilitats docents en la formació per a l'ocupació
2.1.1. Funcions docents
2.1.1.1. Funcions d'organització
2.1.1.2. Funció d'interacció
2.1.1.3. Funció d'avaluació
2.1.1.4. Contribució de qualitat
2.2. Funcions, habilitats i competències del formador – tutor
2.2.1. Tipus de diàleg didàctic
2.2.2. Condicions que ha de complir la comunicació
2.2.3. Els rols del tutor en línia
2.2.4. Tasques del formador en línia com a moderador de debats
2.2.5. Recomanacions
2.2.6. Les tasques del tutor en línia

Resum

UNITAT 3. MÈTODES, ESTRATÈGIES I EINES TUTORIALS. LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓ (10 hores)

Introducció

Mapa conceptual

3.1. Què és una plataforma de teleformació?
3.2. LMS de programari lliure vs comercial
3.2.1. El tecnològic
3.2.2. El filosòfic
3.2.3. El mode de comercialització
3.3. Eines tutorials i recursos de l'entorn virtual
3.4. Els mètodes i estratègies tutorials
3.4.1. Mètode expositiu
3.4.2. Mètode demostratiu
3.4.3. Mètode interrogatiu
3.4.4. Mètodes actius
3.4.5. Mètode del descobriment

Resum

UNITAT 4. PROGRAMES I EINES INFORMÀTIQUES PER TUTORITZAR L'ALUMNAT. COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ EN LÍNIA (10 hores)

Introducció

Mapa conceptual

4.1. Característiques de l'aprenentatge en línia
4.1.1. Avantatges i limitacions de la formació en línia
4.2. La comunicació en la formació en línia
4.2.1. Eines de comunicació per a una formació en línia
4.3. L'avaluació en línia
4.3.1. Avaluació dels elements de l'acció formativa
4.3.2. Criteris d'avaluació

Resum

UNITAT 5. LES XARXES SOCIALS EN LA FORMACIÓ I EL TREBALL COL·LABORATIU 2.0 (10 hores)

Introducció 

Mapa conceptual

5.1. Les Xarxes Socials
5.2. L'ús de les xarxes socials en formació
5.3. Fonaments del treball col·laboratiu 2.0
5.3.1. Arxiu multimèdia: “Avantatges del treball col·laboratiu 2.0”
5.3.2. La Xarxes Socials com a espai virtual col·laboratiu
5.3.3. Altres aplicacions virtuals per al treball col·laboratiu

Resum

UNITAT 6. RECURSOS I CONTINGUTS MULTIMÈDIA (9 hores)

Introducció

Mapa conceptual

6.1. Què entenem per recurs multimèdia
6.2. Característiques dels recursos multimèdia
6.2.1. Avantatges i inconvenients
6.3. Classificació dels recursos multimèdia
6.4. Funcions que poden realitzar els recursos multimèdia
6.5. Què són els repositoris de continguts didàctics multimèdia
6.6. Eines per a la creació de continguts

Resum, Bibliografia i glossari

LES CAUSES DE LA DEFORESTACIÓ I LA RESPOSTA DE LA UE (1 hora)

1. Causes de la desforestació i la degradació dels boscos
2. El consum de la UE de productes cultivats en terres desforestades
3. Cap a un reglament de la UE sobre productes lliures de desforestació

 

Aquesta acció formativa està vinculada a la unitat de competència del catàleg nacional de qualificacions professionals: 2144411 - Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics

 

Logos MRR

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau