Alemany A1 (190h)

Del 15 de juny al 14 d'octubre de 2020
De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
150h + 40h Formació Complementària Obligatòria
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur. Inscripcions a Ceina Igualada i Online.

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

L'objectiu del curs és aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat.

 

Continguts

 
 • Continguts lèxics-semàntics:
  • Vocabulari bàsic relacionat amb:
   • Identificació personal
   • Habitatge, llar i entorn
   • Activitats de la vida diària
   • Temps lliure i oci
   • Viatges
   • Relacions humanes i socials
   • Educació i formació
   • Compres i activitats comercials
   • Alimentació
   • Bens i serveis
   • Llengua i comunicació
   • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient
 • Continguts gramaticals:
  • Oracions, noms i adjectius, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços
 • Continguts ortogràfics:
  • Alfabet, representació gràfica de fonemes i sons. Ús de majúscules en noms propis i llocs. Ús bàsic dels signes ortogràfics. Signes d'ús comú.
 • Continguts fonètics i fonològics:
  • Sons i fonemes vocàlics. Sons i fonemes consonàntics. Processos fonològics. Accent i atonicitat.
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals:
  • Normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

 

Requisits d'accés

 • Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar haver superat el segon curs de la ESO, o nivell equivalent a efectes acadèmics

 

 

Aquesta formació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau