Anglès A.1.B (75h)

Consultar dates
Horari flexible
75 hores
100% subvencionat
Ceina Igualada
Av. Europa 7-9 -
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. +34938050094
generalceina.com - web
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu o ERTO, amb places limitades per persones desocupades..

 

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per: en comprensió oral, comprendre i percebre textos orals breus i senzills. En expressió oral, realitzar intervencions breus i senzilles i que siguin comprensibles i coherents. En comprensió escrita, interpretar els punts principals i ser capaç d'emplenar formularis i escriure missatges i textos breus. Participar en converses senzilles.

 

Continguts

Pràctics:

 • Fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin, que parlin més alt...
 • Fórmules de cortesia
 • Saludar, presentar-se, acomiadar-se, dirigir-se a algú, demanar ajuda...
 • Recursos per a utilitzar en l'espai-temps (then, after that...)
 • Entonació i puntuació discursiva bàsica.

 

Teòrics:

 • Continguts lèxics-semàntics:
  • Vocabulari bàsic, formació de paraules freqüents, afixos més freqüents, presentació d'antònims, abreujament de paraules, verbs amb partícula freqüent.
 • Continguts gramaticals:
  • Oracions, noms i adjectius, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços
 • Continguts ortogràfics:
  • Alfabet, representació gràfica de fonemes i sons. Ús de majúscules en noms propis i llocs. Ús bàsic dels signes ortogràfics. Formes de contracció i signes d'ús comú.
 • Continguts fonètics i fonològics:
  • Sons i fonemes vocàlics. Sons i fonemes consonàntics. Processos fonològics. Accent i atonicitat.
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals:
  • Normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

 

Aquesta formació està subvencionada per:

 

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau