Anglès A1 (190h)

Del 19 d'abril al 23 de juny de 2021
De dilluns a divendres de 09:00 a 12:45h
150h + 40h Formació Complementària Obligatòria
100% subvencionat
Data final inscripcions: 19/04/2021
Online - Classe en directe
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur. En modalitat de Classe en directe i accés a examen de certificació oficial. 

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per: en comprensió oral, comprendre i percebre textos orals breus i senzills. En expressió oral, realitzar intervencions breus i senzilles i que siguin comprensibles i coherents. En comprensió escrita, interpretar els punts principals i ser capaç d'emplenar formularis i escriure missatges i textos breus. Participar en converses senzilles.

 

Continguts

Pràctics:

 • Fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin, que parlin més alt...
 • Fórmules de cortesia
 • Saludar, presentar-se, acomiadar-se, dirigir-se a algú, demanar ajuda...
 • Recursos per a utilitzar en l'espai-temps (then, after that...)
 • Entonació i puntuació discursiva bàsica.

 

Teòrics:

 • Continguts lèxics-semàntics:
  • Vocabulari bàsic, formació de paraules freqüents, afixos més freqüents, presentació d'antònims, abreujament de paraules, verbs amb partícula freqüent.
 • Continguts gramaticals:
  • Oracions, noms i adjectius, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços
 • Continguts ortogràfics:
  • Alfabet, representació gràfica de fonemes i sons. Ús de majúscules en noms propis i llocs. Ús bàsic dels signes ortogràfics. Formes de contracció i signes d'ús comú.
 • Continguts fonètics i fonològics:
  • Sons i fonemes vocàlics. Sons i fonemes consonàntics. Processos fonològics. Accent i atonicitat.
 • Continguts sociolingüístics i socioculturals:
  • Normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

 

Requisits d'accés

 • Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar haver superat el segon curs de la ESO, o nivell equivalent a efectes acadèmics

 

 

Aquesta formació està subvencionada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626