Anglès online (90h)

Consultar dates
90 hores
270€ (promoció actual)
Online
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
Aquest curs et permet adquirir coneixements d'anglès d'una forma amena i interactiva, a través, principalment, del treball pràctic.
Inscripcions a Ceina Igualada, Ceina Mollerussa i online.

 Descripció
 

L'estudiant que el finalitzi amb èxit, obtindrà un certificat d'aprofitament, on hi constaran les hores i els continguts aprovats.
Hi ha diferents cursos, en funció del nivell:

 • A1
 • A2
 • B1.1
 • B1.2
 • B2.1
 • B2.2

Per tal d'accedir al curs més adequat, es farà una prova de nivell obligatòria, d'una durada aproximada d'1 hora, un cop formalitzada la inscripció.

 

Objectius
 

Segons els diferents nivells disponibles, els objectius varien.
A l'enllaç situat en el títol de cada nivell podràs trobar tota la informació específica (en castellà)

 

 • Anglès A1:
  • Comprendre frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interès personal (informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació). Ser capaç de captar la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills.
  • Ser capaç de llegir textos molt breus i senzills. Saber trobar informació específica i predicible en escrits senzills i quotidians com anuncis publicitaris, prospectes, menús i horaris i comprendre cartes personals breus i senzilles.
  • Poder comunicar-se en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians.
  • Ser capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que no es pugui comprendre prou com per mantenir la conversa per si mateix.
  • Utilitzar una sèrie d'expressions i frases per descriure amb termes senzills a la família i altres persones, les condicions de vida, origen educatiu i treball actual o l'últim que es va tenir.
  • Ser capaç d'escriure notes i missatges breus i senzills relatius a necessitats immediates. Escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, agraint alguna cosa a algú.

 

 • Anglès A2:
  • Comprendre frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interès personal (informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació)
  • Ser capaç de captar la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills.
  • Ser capaç de llegir textos molt breus i senzills.
  • Saber trobar informació específica i predicible en escrits senzills i quotidians com anuncis publicitaris, prospectes, menús i horaris i comprendre cartes personals breus i senzilles.
  • Poder comunicar-se en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians.
  • Ser capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que no es pugui comprendre prou com per mantenir la conversa per si mateix.
  • Utilitzar una sèrie d'expressions i frases per descriure amb termes senzills a la família i altres persones, les condicions de vida, origen educatiu i treball actual o l'últim que es va tenir.
  • Ser capaç d'escriure notes i missatges breus i senzills relatius a necessitats immediates
  • Escriure cartes personals molt senzilles, per exemple agraint alguna cosa a algú.

 

 • Anglès B1.1 i B1.2
  • Comprendre les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc a la feina, a l'escola, durant el temps d'oci, etc.
  • Comprendre la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d'interès personal o professional, quan l'articulació és relativament lenta i clara.
  • Comprendre textos redactats en una llengua d'ús habitual i quotidià o relacionada amb el treball.
  • Comprendre la descripció d'esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals.
  • Saber desenvolupar-se en gairebé totes les situacions que es presenten a l'viatjar on es parla aquesta llengua.
  • Poder participar espontàniament en una conversa que tracti temes quotidians d'interès personal o que siguin pertinents per a la vida diària (per exemple, família, aficions, feina, viatges i esdeveniments actuals).
  • Saber enllaçar frases de manera senzilla per tal de descriure experiències i fets, somnis, esperances i ambicions.
  • Poder explicar i justificar breument les pròpies opinions i projectes.
  • Saber narrar una història o relat, la trama d'un llibre o pel·lícula i poder descriure les pròpies reaccions.
  • Ser capaç d'escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que són coneguts o d'interès personal.
  • Poder escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

 

 • Anglès B2.1 i B2.2
  • Comprendre discursos i conferències extensos i fins i tot seguir línies argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut.
  • Comprendre gairebé totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals.
  • Comprendre la majoria de les pel·lícules en què es parla en un nivell de llengua estàndard.
  • Ser capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en què els autors adopten postures o punts de vista concrets.
  • Comprendre la prosa literària contemporània.
  • Poder participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que possibilita la comunicació normal amb parlants nadius.
  • Poder prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant punts de vista.
  • Presentar descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meva especialitat.
  • Saber explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
  • Ser capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos.
  • Poder escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que recolzen o refuten un punt de vista concret.
  • Saber escriure cartes que destaquen la importància que se li dóna a determinats fets i experiències.

 

Continguts
 

 • Lexical focus & Pronunciation focus
 • Grammar Focus
 • Reading & Listening Focus
 • Listening & Speaking Focus
 • Writing focus
 • Cumulative Revision focus & Language Learning Tips

 

Horaris i dates
 

L'horari és flexible i el número d'hores a la setmana il·limitat. La durada de cada curs és de 90 hores aproximadament, però depèn de cada estudiant.
Cal tenir en compte que es disposa de 6 mesos per realitzar el curs, a partir del dia que es dóna d'alta al campus.

 

Preus
 

PROMOCIÓ ACTUAL: 270 € (amb opció bonificable per a persones treballadores per compte aliè).

 

Valor afegit
 

Per tal de complementar la formació, t'oferim la possibilitat de sol·licitar:

 • 1 hora de Speaking per videoconferència*
 • Examen per certificar el teu nivell (We proudly administer Linguaskill from Cambridge)*

*No inclòs en el preu del curs 

 

Procés d'inscripció
 

 • La persona queda inscrita a CEINA en el moment que facilita les seves dades personals i fa l'abonament íntegre del curs.
 • L'estudiant pot començar i acabar les classes en qualsevol moment de l'any.

 

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626

 

logo blanc blau

LLEIDA | Les Borges Blanques
Carrer Indústria, 8 
25400 Les Borges Blanques
(Les Garrigues)
Telèfon: 973 14 24 96
WhatsApp: 679732746

ESCOLA D'OFICIS
Carrer de Ponent, 20 baixos 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon: 973 71 27 90
WhatsApp: 679732746