Comptabilitat inicial (60h)

Del 18/9/2023 al 5/12/2023
Dimarts i dijous de 18:30 a 21h
60 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Igualada - Online (classe en directe)
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. 

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu o ERTO, amb places limitades per persones desocupades.

Sempre s'ha associat la comptabilitat a un treball complicat només apte per a persones especials als qui els agradin les matemàtiques i els números en general. Res més lluny de la realitat. La comptabilitat és una fotografia de l'estat de salut de qualsevol empresa, organització, administració o associació, de qualsevol ens amb qui es realitzin transaccions econòmiques. Per això, esdevé fonamental entendre com funciona amb la finalitat de poder treure el màxim de profit de les informacions que se'n poden obtenir o de les diverses formes que ens ofereix de concebre la gestió de l'empresa.

Amb aquest curs entendràs, d'una vegada per totes, els comptes de qualsevol organització,

 

Objectius

Generals:

 • Situar la comptabilitat en l'entorn de l'empresa.
 • Definir els objectius de la comptabilitat
 • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Específics:

 • Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
 • Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
 • Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
 • Ensenyar li determinats temes concrets d'aplicació general.
 • En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

 

Continguts

 1. El patrimoni.
  1. El Balanç de situació.
  2. Informació sobre la gestió.
  3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.
 2. El procés comptable.
  1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
  2. Els llibres comptables.
  3. Diari.
  4. Teoria del càrrec i l' abonament.
 3. Tractament comptable de les existències.
  1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
  2. Les operacions de compres i vendes.
  3. La periodificació d'existències.
  4. El concepte de consum.
 4. Tractament comptable de l'IVA.
  1. L'IVA com a impost sobre el consum final.
  2. Definició de l'IVA.
  3. Meritament de l'IVA.
  4. Comptabilització de l'IVA.
 5. Amortitzacions.
  1. Concepte i necessitat de l' amortització.
  2. Comptabilització de les amortitzacions.
  3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

Curs subvencionat per:

 

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau