Anglès (Comunicació en llengües estrangeres) (220h)

Entre març i octubre de 2022
Diverses edicions
220h
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones. Dirigits prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, s'imparteixen en modalitat de Classe en directe i inclouen l'examen de certificació oficial.

 

Centre impartidor

Cursos impartits per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

Existeixen diverses edicions del curs, amb objectius diferents depenent de la seleccionada:

 

Nivells A1 i A2:

Objectius:

Adquirir el nivell de competència necessària en l'àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Grup A1: del 14 de març al 23 de juny de 2022, de dilluns a divendres de 9:00 a 12:00

Grup A2: del 14 de març al 27 de juny de 2022, de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30

 

Nivell B1:

Objectius:

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de forma adequada i en una llengua estàndard.

Grup B1: del 13 de juny al 26 d'octubre de 2022, de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30

 

Continguts

En existir diverses edicions del curs, s'orientarà la persona interessada a la que encaixi millor en el seu nivell previ i necessitats. Això es realitzarà a través d'una entrevista personal (presencial o telemàtica) i, amb posterioritat, se li enviarà el temari de la més adient.

Tots els cursos inclouen un examen oficial.

 

 

Requisits d'accés

Els requisits d'accés a cada una de les edicions del curs poden variar i seran comunicats a la persona interessada a través d'una entrevista personal (presencial o telemàtica) amb la persona referent de Ceina.

 

 

Aquesta formació està subvencionada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau