Construint futur: una aproximació interseccional a la gestió de la diversitat (6h)

Consultar dates
Avui dia, les persones responsables de recursos humans a les empreses saben que les habilitats més difícils de trobar són les anomenades soft skills (habilitats toves o habilitats transversals) i que també són les més importants, ja que amb bona actitud i motivació, les persones treballadores poden aprendre noves competències, pensar de forma més innovadora, adaptar-se millor als canvis, i aconseguir ser més productives. Les habilitats toves són totes aquelles que no són necessàries per al desenvolupament tècnic d'una feina, però que fan augmentar la seva qualitat. Per això, a Ceina disposem d'un ampli catàleg de formació en soft skills, del que el present curs en forma part.

Imagina un entorn de treball on cada persona se sent valorada, escoltada i motivada per donar el millor de si mateixa. Un lloc on la gestió de les emocions i la comunicació assertiva són part integral de la cultura organitzacional. Aquest és el tipus d'ambient que busquem crear amb les nostres formacions.

A través de programes dissenyats específicament per a les necessitats de la vostra empresa, com el que aquí et presentem, ajudem a transformar el clima laboral, reduir l'estrès i augmentar la productivitat.

 

OBJECTIUS 

Aquesta formació té com a objectiu principal proporcionar als participants les eines i els coneixements necessaris per navegar les complexitats de la igualtat d'oportunitats a l'entorn laboral, tenint en compte les múltiples dimensions de diversitat que es presenten en les interseccions de gènere, raça, classe social, orientació sexual i altres identitats. S'abordaran els conceptes clau de la igualtat de gènere i la interseccionalitat, així com estratègies pràctiques per aconseguir una cultura organitzacional inclusiva i equitativa. Perquè la responsabilitat social empresarial comença “a casa”.

 

PERSONES DESTINATÀRIES

 • Direcció i gerència
 • Responsables de recursos humans    
 • Equips professionals
 • Professionals de la gestió de conflictes
 • Qualsevol persona interessada a millorar el clima laboral    

 

METODOLOGIA

La formació combinarà sessions teòriques amb exercicis pràctics, estudis de cas i debats en grup. Es fomentarà la participació activa dels participants per a una millor integració dels continguts, incloent la reflexió sobre les seves pròpies identitats i experiències.

 

BENEFICIS PER A L'EMPRESA

 • Millora de la reputació de l'empresa com a defensora de la diversitat i la inclusió, des d'una perspectiva interseccional.
 • Increment de l'engagement i la satisfacció dels empleats, reconeixent i abordant les seves múltiples identitats i experiències.
 • Reducció dels riscos legals relacionats amb la discriminació i la desigualtat, mitjançant la implementació de polítiques i pràctiques equitatives i inclusives.
 • Establiment d'un entorn de treball més innovador i productiu, valorant les perspectives diverses i fomentant la participació de tots els membres de l'organització.

 

CONTINGUTS

 1. Introducció a la interseccionalitat i la seva rellevància en la gestió de la diversitat.
 2. Anàlisi dels biaixos i les desigualtats en les interseccions de diversitat.
 3. Estratègies per a la creació d'una cultura inclusiva des d'una perspectiva interseccional.
 4. Polítiques i pràctiques per a la igualtat de gènere i la diversitat, tenint en compte les múltiples identitats dels empleats.

 

DOCENT

Formació impartida per la nostra col·laboradora Helena Vilà, professional especialitzada en l'empoderament i acompanyament de persones des de diverses disciplines.

L'Helena és una professional amb llarga experiència en l'acompanyament de persones i grups a liderar millores a les seves vides. Formada en treball social, mediació, coaching, teràpia, PNL i hipnosis, combina la seva tasca d'acompanyament amb la docència i la formació. 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau