Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web (630h)

Del 10/03/2021 al 28/10/2021
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h
630 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC), incloent pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada.

 

Centre impartidor 

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a presones treballadores desocupades incrites al SOC com demanants d'ocupació no ocupats/des.

 

Objectius i continguts

Desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat, realitzant, a més, la verificació, documentació i implantació dels mateixos.

 

 • Programació web en l'entorn client
  • Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marca
  • Desenvolupament i reutilització de components software i multimèdia mitjançant llenguatges de guió
  • Aplicacions tècniques d'usabilitat i accessibilitat en l'entorn client
 • Programació web en l'entorn servidor
  • Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor
  • Accés a dades en aplicacions web de l'entorn servidor
  • Desenvolupament d'aplicacions web distribuïdes
 • Implantació d'aplicacions web en entorn internet, intranet i extranet
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
 • Prevenció de riscos

 

Requisits d'accés
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Batxillerat
  • Prova d'accés a majors de 25 o 45 anys superada
  • Acomplir requisit d'accés a Grau Superior
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

 

Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626