Emprenedoria (30h)

23 oct - 31 gen 2099
30 hores
A consultar
Data final inscripcions: 31/12/2099
BEEPMECA (Vilanova i la Geltrú)
C/ Aigua, 14 -  mapa
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
T. 938142405
infobeepmeca.com - web
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Curs impartit a Ceina Igualada

 

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Pendent d'atorgament

 

 

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones interessades en el món de l'emprenedoria o que vulguin crear la seva pròpia empresa.

 

Objectius

 • Proporcionar al treballador coneixements i habilitats en relació al marc jurídic, econòmic i financer i de gestió de persones.
 • Dotar al treballador de les eines necessàries per elaborar el seu propi pla d'empresa.

 

Continguts

 1. Àrea d'escenari jurídic-legal
  1. L'escenari jurídic de l'emprenedor-empresari, emprenedor i empresa
  2. L'emprenedor una persona física i / o jurídica. Les relaciones a la societat mercantil (socis), mandat i representació
  3. El censat de l'empresa als arxius públics: CIF, inscripció registral, REA, etc.
  4. Empreses comercials, industrials i productives
  5. Formació i assessorament de l' emprenedor
  6. Els actors de l'escenari empresarial: Treballadors, clients, proveïdors i recaptadors
  7. El proveïdor privilegiat: L'entitat de crèdit i l'asseguradora
  8. L'empresari, col·laborador obligatori de l ‘administració; Les lleis coercitives per a l'emprenedor
  9. L'emprenedor i els conflictes: Actor, demandat, perjudicat, imputat, infractor, executat, morosos, concursat, fallida, condemnat
  10. La contractació mercantil, els instruments de cobrament i pagament
  11. La propietat, la investigació i la innovació
  12. La prova dels actes, l'albarà, el fax i el correu electrònic
  13. Els plets civils, penals i administratius
  14. El mercat internacional
 2. Àrea econòmic-financera
  1. La idea de visió dins del desenvolupament de qualsevol negoci
  2. Anàlisi situacional previ: DAFO
  3. Què és una dependència financera?. Capital propi versus capital aliè; definició d'apalancament financer
  4. Recursos mínims, necessaris i suficients: La definició del fons de maniobra econòmic
  5. Negociació global amb els proveïdors del finançament aliè : Tipus d'interès, garanties , compensacions, revisió de les condicions, fórmula: jo guanyo-tu guanyes
  6. Breu comentari sobre anàlisi qualitatiu de l'empresa i el nou empresari
  7. Estructura econòmica d'un empresari individual
  8. Estructura econòmica d'un empresari societari: S.A., S.L.
  9. Definició i anàlisi d'un balanç d'una empresa
  10. Definició i anàlisi del compte de pèrdues i guanys d'una empresa i del resultat empresarial
  11. Normes mercantils i comptables que afecten als empresaris
  12. Individuals i societaris. Referència al pla general de comptabilitat, seguiment de la comptabilitat d'una empresa
  13. Les figures impositives més importants en relació a l'activitat econòmica d'un empresari: IRPF, I.V.A., Impost Sobre Societats. Opcions de funcionament fiscal
  14. El pla d' empresa: Supòsit pràctic
  15. Què és un pla d' empresa?
  16. Per què serveix un pla d' empresa?
  17. Com es confecciona un pla d' empresa?
  18. Esquema i desenvolupament d'un pla d'empresa: Exercici per grups a comentar entre tots els alumnes
 3. Àrea de gestió de persones
  1. Competències emocionals
  2. Posicionament al context actual
  3. Estils de lideratge
  4. La comunicació eficaç
  5. L'assertivitat
  6. Teories de la motivació
  7. Automotivació
  8. La gestió del temps
  9. Establint prioritats

 

 

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau