Finances per a no financers (40h)

Consultar dates
40 hores
A consultar
Ceina Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 -  mapa
25230 - Mollerussa (Lleida) 
T. 97 371 03 85
generalceinaformacio.com
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Curs impartit a Ceina Mollerussa

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Pendent d'atorgament

 

 

Objectius

 • Generals:
  • Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

 

 • Específics:
  • Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable.
  • Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió.
  • Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa.
  • Conèixer la gestió financera d'una empresa.

 

Continguts

 1. La comptabilitat en l'empresa
  1. Pla General Comptable: Estructura i marc conceptual.
  2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera.
 2. Anàlisi econòmic - financera
  1. Els estats financers.
  2. Anàlisi de la solvència.
  3. Anàlisi de l'endeutament financer.
  4. Anàlisi de l'autonomia financera.
  5. Anàlisi de la liquiditat.
  6. El Fons de Maniobra.
  7. El Cicle d'explotació.
  8. Període de maduració.
 3. Control de gestió
  1. Àrees de control
  2. Costos, Tresoreria i pressupostos.
  3. Indicadors i quadres de comandament.
 4. Introducció a les finances
  1. Patrimoni.
  2. Fons de maniobra.
  3. El balanç de la situació: Actiu i passiu.
  4. El compte de pèrdues i guanys.
  5. Ratis.
 5. Gestió econòmica de l'empresa
  1. Cash flow. Autofinanciació.
  2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera.
  3. Apalancament.
  4. Llindar de rendibilitat.
  5. Anàlisi de costos: cost-benefici.
  6. Anàlisi d'inversions.
  7. Pressupostos de tresoreria.
 6. Gestió financera de l'empresa
  6.1. Fonts de finançament a curt termini.
  6.2. Fonts de finançament a llarg termini.
  6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers.
  6.4. Inversió en productes bancaris.
  6.5. Inversió en borsa.

 

 

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau