Formació en competències personals per a l'ocupació (36h)

Del 10 al 25 de maig de 2021
De dilluns a divendres, de 9:30 a 12:30h
36 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur. En modalitat de Classe en directe.

Centre impartidor 

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

Objectiu general 

Conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències més demanades, reflexionar sobre elles i establir les mesures necessàries per a desenvoluparles i augmentar així l'ocupabilitat.

 

Objectius (en castellà, extrets dels objectius oficials del SEPE)

 • Conocer el concepto de empleabilidad y las demandas del mercado de trabajo actual, ligando las opciones profesionales individuales con las necesidades actuales de los empleadores.
 • Identificar aquellas características de personalidad y actitudinales que pueden facilitar u obstaculizar la inserción laboral, reconocer e identificar la importancia que distintas competencias como la autoconfianza, la capacidad de adaptación, la iniciativa, la automotivación, el aprender a aprender y la creatividad tienen en la consecución y mantenimiento de un empleo.
 • Desarrollar las competencias de comunicación y trabajo en equipo para lograr un óptimo desarrollo laboral.

 

Continguts (en castellà, extrets dels continguts oficials del SEPE)

 • La realidad del mercado laboral actual.
 • Reflexión sobre las competencias que puedo aportar al mercado.
 • Análisis de los requisitos actitudinales del puesto de trabajo deseado.
 • Autoconocimiento y autoconfianza
  • Autoconcepto y autoestima.
  • Fundamentos de la autoconfianza: autoconocimiento y aceptación.
  • Fortalezas y debilidades. Realización de un DAFO personal.
  • Estrategias para la mejora de la autoconfianza.
 • Adaptación al cambio
  • Actitud personal ante el cambio, reflexión y análisis.
  • Reacciones habituales ante el cambio y sus consecuencias en el entorno laboral.
  • Ejercicios prácticos para desarrollar actitudes flexibles en el entorno laboral.
 • Iniciativa
  • La importancia de la iniciativa en la obtención y mantenimiento de un empleo.
  • La proactividad.
  • Características de las personas con Iniciativa.
  • Transformar ideas en acción. Esablecimiento de objetivos y planes de acción para la obtención de un empleo.
 • Automotivación
  • La motivación intrínseca.
  • Establecimiento de metas personales significativas.
  • Causas de la desmotivación y estrategias para manejarla.
 • Aprender a aprender
  • Los distintos estilos de aprendizaje.
  • Interesarse y motivarse para aprender.
  • Aprendizaje continuo y estabilidad laboral.
 • Creatividad
  • El pensamiento divergente.
  • La importancia de la creatividad en el mercado laboral del futuro.
  • Técnicas para desarrollar la creatividad.
 • Comunicación
  • La comunicacón verbal y no verbal.
  • Asertividad.
  • Escucha activa.
 • Trabajo en equipo
  • Que es y que no es trabajo en equipo. Diferencias entre el trabajo en equipo y el trabajo en grupo.
  • Roles dentro del equipo y ejercicios para descubrir nuestro perfil al trabajar en equipo.
  • Desarrollo de habilidades para optimizar el rendimiento de un equipo. Rreflexiones sobre cómo trabajar en equipo en el mundo laboral.

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau