Gestió comercial de vendes (650h)

Del 18 de febrer al 13 d'octubre de 2022
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
670 hores
100% subvencionat
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada.

Creus que tens capacitats de comunicació i "do de gents"? T'agradaria potenciar el teu esperit comercial? Pot ser l'oportunitat de futur que estàves esperant!

 

Sota el nom gestió comercial de vendes es descriu la capacitat de les persones de donar a conèixer i obrir l'empresa a l'exterior, amb un doble objectiu: la satisfacció del client i l'ampliació del mercat.

 

Centre impartidor 

Curs impartit per Ceina, centre inscrit en el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demanants d'ocupació no ocupats/des.

 

Objectius i continguts

Organitzar, realitzar i controlar les operacions comercials en contacte directe amb els clients o a través de tecnologies d' informació i comunicació, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa, coordinant l' equip comercial i supervisant les accions de promoció, difusió i venda de productes i serveis.

Continguts:

 • Organització comercial
  • Direcció i estratègies de vendes i intermediació comercial
  • Gestió econòmica bàsica de l'activitat comercial de vendes i intermediació
 • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
 • Operacions de venda
  • Organització de processos de venda
  • Tècniques de venda
  • Venda en línia
 • Promocions en espais comercials
 • Anglès professional per a activitats comercials 
 • Formació complementària
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comercial de vendes

 

Requisits d'accés
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Batxillerat
  • Prova d'accés a majors de 25 o 45 anys superada
  • Acomplir requisit d'accés a Grau Superior
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

 

Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau