Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (670h)

Del 21 de febrer al 14 d'octubre de 2022
de 9:00 a 14:00 hores
670 hores (80 de pràctiques)
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Teleformació, amb flexibilitat horària i tutor. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada

 

Centre impartidor 

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demanants d'ocupació no ocupats/des.

 

Objectius i continguts

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat
del sistema d'informació i l'arxivament de la documentació, i realitzar les gestions
administratives dels procediments que preveu el pla global d'auditoria.

 

 • Sistema operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació
 • Gestió comptable
 • Gestió fiscal
 • Implantació i control d'un sistema comptable informatitzat
 • Planificació de l'auditoria
 • Auditoria de les àrees de l'empresa
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
 • Prevenció de riscos

 

Requisits d'accés
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Batxillerat
  • Prova d'accés a majors de 25 o 45 anys superada
  • Acomplir requisit d'accés a Grau Superior
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

 

Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau