Gestió de projectes d'implementació de CRM (145h)

Del 26/6/2023 al 4/12/2023
Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 21 hores
145 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online (classe en directe)
Última sessió presencial a Sabadell 
T. 938050094
generalceina.com
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Formació de NIVELL UNIVERSITARI d'alta qualificació del sector de les TIC


Salesforce CRM

 

OBJECTIU GENERAL

Organitzar i gestionar projectes d'implementació de CRM amb el programari Salesforce per treballar en el sector digital.

 

CONTINGUTS

Mòdul 1 Fonaments genèrics per CRM (50 hores)
Mòdul 2 Fonaments específics per CRM (50 hores)
Mòdul 3 Trailhead (33 hores)
Mòdul 4 Disseny d'una solució de CRM (12 hores)

 

Requisits d'accés de l'alumnat

•    CFGS de la família professional d'informàtica i Comunicacions
•    Títol de Grau o equivalent
•    Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
•    CP nivell 3 de la família professional d'Informàtica i Comunicacions

 

Dates del curs

•    Durada: 145 h
•    Data inici: 26/06/2023
•    Data final: 04/12/2023
•    Dies: Dilluns, dimecres i divendres
•    Horari: 18 a 21 h
•    Modalitat: Aula Virtual
 

En col·laboració amb Jaume Viladoms. Curs Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

Logotips entitats subvencionadores formació contínua

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau