Gestió del temps en entorns laborals híbrids (12h)

Consultar dates
Avui dia, les persones responsables de recursos humans a les empreses saben que les habilitats més difícils de trobar són les anomenades soft skills (habilitats toves o habilitats transversals) i que també són les més importants, ja que amb bona actitud i motivació, les persones treballadores poden aprendre noves competències, pensar de forma més innovadora, adaptar-se millor als canvis, i aconseguir ser més productives. Les habilitats toves són totes aquelles que no són necessàries per al desenvolupament tècnic d'una feina, però que fan augmentar la seva qualitat. Per això, a Ceina disposem d'un ampli catàleg de formació en soft skills, del que el present curs en forma part.

OBJECTIUS 

Els objectius d'aquest curs són prendre consciència sobre l'ús del propi temps, els hàbits que s'hi relacionen i identificar punts de millora, així com reconèixer els lladres del temps interns i externs per poder aplicar estratègies que permetin reduir-los o eliminar-los. A més, es busca dotar les persones participants d'estratègies contrastades d'organització i productivitat personal, adaptades al seu perfil i funcions. També s'aprendran tècniques per planificar, prioritzar i comunicar de forma efectiva en entorns de treball híbrids. Finalment, l'objectiu és elaborar un pla d'acció personalitzat per millorar la gestió del temps i transferir aquestes millores al lloc de treball de cadascú.

 

PERSONES DESTINATÀRIES

 • Direcció i gerència
 • Responsables de recursos humans    
 • Equips professionals
 • Qualsevol persona interessada a millorar la gestió del seu temps    

 

METODOLOGIA

Les sessions són pràctiques, combinant autoreflexió, exercicis pràctics a partir de les tasques i l'agenda de les mateixes persones participants, dinàmiques de grup i jocs grupals.

   

  BENEFICIS PER A L'EMPRESA

  • Desenvolupament d'un entorn laboral positiu i col·laboratiu
  • Millora de la gestió del temps i la comunicació interna
  • Promoció d'una cultura d'empatia i responsabilitat compartida
  • Augment de la productivitat i satisfacció dels empleats

   

  CONTINGUTS

  • Guanyar temps
   • Lleis del temps segons la ciència i impacte en l'efectivitat
   • Autodiagnòstic i presa de consciència de creences i hàbits individuals relacionats amb l'ús del temps i punts de millora
   • Lladres de temps interns (perfeccionisme, procrastinació, distraccions, multitasca, ordre taula, no saber dir no o demanar ajuda/delegar) i estratègies per eliminar-los
   • Lladres de temps externs (telèfon, visites, correu-e, xat corporatiu,  reunions, imprevistos/urgències, peticions externes imprevistes/urgents …) i estratègies per a reduir-los o eliminar-los
  • Planificar, prioritzar, comunicar.
   • Objectius i prioritats. Esbiaixos del cervell a l'hora de prioritzar, segons la neurociència.
   • Planificació d'objectius.  Ús efectiu de l'agenda. Tècnica blocs de temps
   • Com prioritzar tasques: Matriu d'Eisenhower, matriu G.U.T., tècnica 3TMI, adaptació a cronotip individual, altres criteris personalitzats (costos/impacte-utilitat/recursos…)
   • L'agilitat en la col·laboració i comunicació en equips híbrids. Ús efectiu de les eines de comunicació
  • Guanyar concentració i rendiment/energia
   • Les corbes de rendiment i energia. Com maximitzar el rendiment. Tècniques de concentració
   • Micropauses per gestionar nivell d'energia i optimitzar la concentració
   • Rutines efectives per iniciar la jornada laboral (oficina / teletreball)
   • Rutines i hàbits efectius per acabar la jornada laboral i afavorir la desconnexió (teletreball)
   • Pla d'acció de millora personal

   

  DOCENT

  Formació impartida per la nostra col·laboradora Roser Claramunt, psicòloga col·legiada núm. 6367, coach i formadora especialitzada en habilitats.

  SEU CENTRAL
  Avinguda Europa, 7-9
  08700 - Igualada (Barcelona)
  Telèfon: 93 805 00 94
  WhatsApp: 683458704

  logo blanc blau