Metodologia DISC I: Autocomportament, Comportament (6h)

Consultar dates
Avui dia, les persones responsables de recursos humans a les empreses saben que les habilitats més difícils de trobar són les anomenades soft skills (habilitats toves o habilitats transversals) i que també són les més importants, ja que amb bona actitud i motivació, les persones treballadores poden aprendre noves competències, pensar de forma més innovadora, adaptar-se millor als canvis, i aconseguir ser més productives. Les habilitats toves són totes aquelles que no són necessàries per al desenvolupament tècnic d'una feina, però que fan augmentar la seva qualitat. Per això, a Ceina disposem d'un ampli catàleg de formació en soft skills, del que el present curs en forma part.

Introducció a la Metodologia DISC 

 

Optimització empresarial: potenciant el talent i les relacions laborals

En el dinàmic escenari empresarial actual, la comprensió profunda de les dinàmiques interpersonals i el lideratge efectiu són fonamentals per a l'èxit organitzacional. És en aquest context que la metodologia DISC emergeix com una eina excel·lent per desentranyar els misteris del comportament humà a l'àmbit laboral.

Què és DISC?

La metodologia DISC és un sistema d'avaluació del comportament que classifica les persones en quatre categories principals: Dominància (D), Influència (I), Estabilitat (S) i Compliment (C). Cada una d'aquestes dimensions proporciona una visió única de l'estil de treball i les preferències d'un individu.
Desenvolupat per William Moulton Marston a la dècada de 1920, DISC ha evolucionat al llarg dels anys per convertir-se en una eina sofisticada i àmpliament utilitzada en entorns empresarials.
La seva simplicitat i eficàcia es basen en la premissa que comprendre com les persones aborden les tasques, es comuniquen i prenen decisions és essencial per al creixement i l'harmonia organitzacional.

Beneficis per a l'empresa i el seu personal

La implementació de la metodologia DISC ofereix una varietat de beneficis tangibles per a l'empresa i el seu personal. En proporcionar una comprensió més profunda dels estils de treball individuals, DISC es converteix en un catalitzador per millorar les relacions interpersonals, fomentar un lideratge més efectiu i optimitzar el rendiment de l'equip.

Millorant relacions i comunicació

En conèixer els perfils DISC dels membres de l'equip, es promou una comunicació més efectiva. La metodologia ofereix un marc per adaptar l'estil de comunicació segons les preferències de cada persona, minimitzant malentesos i enfortint les relacions laborals.

Optimitzant el rendiment i el lideratge

Entendre els estils de lideratge associats amb cada dimensió DISC permet als líders adaptar els seus enfocaments per maximitzar la motivació i la productivitat. A més, DISC facilita la identificació i el desenvolupament del talent, promovent una cultura organitzacional basada en les fortaleses individuals.

Fomentant un entorn de treball segur i positiu

La metodologia DISC contribueix a crear un entorn laboral segur i positiu en reduir la fricció interpersonal i enfortir la empatia. La comprensió mútua resultant promou la col·laboració i el compromís, millorant la motivació i la satisfacció dels empleats. Incorporar la metodologia DISC a la formació empresarial no només significa comprendre el comportament individual, sinó també potenciar el mateix teixit de l'organització. En fer-ho, les empreses poden esperar un increment en l'eficiència, la cohesió de l'equip i, en darrer terme, l'èxit sostenible en un mercat competitiu.


Curs: Metodología DISC® I: Autoconeixement, Comportament i relacions

 

Continguts:

  • Què és DISC
  • Conèixer-nos a través de DISC
  • Els 4 perfils DISC: dominant, influent, correcte, assenyat.
  • Patrons conductuals de cadascun dels perfils.
  • Fortaleses i limitacions de cada perfil.
  • El meu perfil de personalitat conductual
  • Com adaptar el meu perfil als 4 perfils per millorar les relacions (companys, clients, col·laboradors, proveïdors….)
  • Exercicis d'identificació DISC
  • TEST-DISC individual, oficial certificat.(necessari per a la formació. Diferents nivells. Cost per test depenent del tipus de test)

 

Metodologia:

Formació pràctica amb dinàmiques grupals i espais d'autoreflexió individual i grupal.

 

Docent

Formació impartida per la nostra col·laboradora Minerva Castillo, professional especialitzada en habilitats interpersonals i de comunicació. Es instructora certificada en Mindfulness i Metodologia Sikkhona. També en Kindfulness.

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau