Intel·ligència emocional (30h)

Del 31/10/2023 al 13/12/2023
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h
30 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Igualada
08700 - (Barcelona) 
T. 938050094
generalceina.com - web
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

Objectius

Objectius generals

  • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
  • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic 
  • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics

  • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
  • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
  • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
  • Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
  • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
  • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l'àmbit personal, social i laboral.
  • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
  • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
  • Desenvolupar en l'alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d'una perspectiva d'ecologia emocional personal.

 

Continguts

  1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
    1. Què significa emocional? Definició d'emoció i estat emocional.
    2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
    3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l'anatomia i funcionament del sistema límbic.
  2. Consciència emocional.
    1. Quines són les emocions bàsiques?
    2. Funcions de cada emoció.
    3. Classificació de les emocions.
  3. Habilitats socials
    1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
    2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
    3. Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
    4. Les competències emocionals bàsiques.
    5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
    6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.
  4. Ecologia emocional i salut
    1. Pautes per la millora de l'ecologia emocional personal i relacional.
    2. Relació entre gestió emocional i salut.
  5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l'entorn laboral
    1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
    2. Millora qualitativa de les relacions interpersonals, dins de l'empresa i fora (clients, proveïdors...).

 

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau