Intermediate English conversation (25h)

Del 4 de març al 13 d'abril de 2021
Dimarts i dijous de 18:15 a 20:45h
25 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

 

Objectius

Generals:

 • Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.
 • Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

 

Específics:

Comprensió oral:

 • Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de forma clara i a una velocitat mitjana.

Expressió oral:

 • Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
 • Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
 • Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

 

 

Continguts

 1. Presentació
 2. Entonació i pronunciació
 3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informals
 4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
 5. Diàlegs i debats

 

 

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau