Introducció a la Ciberseguretat (25h)

Del 5 al 20 de juliol de 2021
De dilluns a dijous de 18:00 a 20:30h
25 hores
100% subvencionat
Data final inscripcions: 30/06/2021
Online - Classe en directe
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

 

Objectius

El curs ofereix, de manera concisa, una útil introducció al disseny de polítiques de seguretat informàtica i a la implantació pràctica de mesures tant tecnològiques com metodològiques que previndran accidents en relació a l'ús de tecnologies informàtiques, o amb les dades que amb elles es manegen, en el nostre negoci , empresa o institució.

 

Continguts

 1. Fonaments
  • Fonaments de Seguretat.
  • Riscos.
  • Amenaces.
 2. Polítiques de Seguretat Informàtica
  • Gestió de la ciber Seguretat.
  • Polítiques de Seguretat.
  • Mesures de protecció.
 3. Seguretat física i seguretat lògica
  • Dispositius tamper-proof.
  • Side channel anàlisi.
  • Software Defined Radio i Cognitive Radio Networks.
  • Control d'accés.
 4. Accés remot
  • Interconnexió remota de seus.
  • Demostració pràctica de diferents xarxes privades virtuals.
 5. Control d'accés a aplicacions
  • Autenticació i autorització en serveis WEB.
  • OAuth, OAuth2 i tokens.
 6. Aspectes legals
  • Aspectes jurídics en entorns tecnològics.
  • Protecció de dades.
  • Protecció intel·lectual i Llicències

 

 

Logotips entitats subvencionadores formació contínua

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626