Lideratge relacional (12h)

Consultar dates
Avui dia, les persones responsables de recursos humans a les empreses saben que les habilitats més difícils de trobar són les anomenades soft skills (habilitats toves o habilitats transversals) i que també són les més importants, ja que amb bona actitud i motivació, les persones treballadores poden aprendre noves competències, pensar de forma més innovadora, adaptar-se millor als canvis, i aconseguir ser més productives. Les habilitats toves són totes aquelles que no són necessàries per al desenvolupament tècnic d'una feina, però que fan augmentar la seva qualitat. Per això, a Ceina disposem d'un ampli catàleg de formació en soft skills, del que el present curs en forma part.

OBJECTIUS 

L'objectiu principal d'aquesta acció formativa és el poder conèixer i practicar les habilitats clau de la comunicació efectiva i empàtica amb la finalitat de potenciar la connexió entre persones i desenvolupar relacions de confiança i col·laboració sòlides.

Com a resultat de l'acció la persona participant podrà:

 • Conèixer el seu estil de comunicació relacional.
 • Comunicar-se de forma assertiva i adaptant l'estil propi a l'estil de la persona interlocutora.
 • Potenciar habilitats relacionades amb demanar col·laboració, donar feedback, escoltar de forma conscient i empàtica, fer crítiques constructives.
 • Conèixer eines per a potenciar la motivació i compromís.
 • Afrontar la gestió de converses difícils i situacions conflictives. 
 • Saber connectar i influenciar positivament, fomentant la col·laboració.

 

PERSONES DESTINATÀRIES

 • Direcció i gerència
 • Responsables de recursos humans    
 • Equips professionals
 • Professionals de la gestió de conflictes i la comunicació a l'empresa
 • Qualsevol persona interessada a millorar el clima laboral    

 

METODOLOGIA

En el curs s'usa una metodologia teòrica-pràctica, basada en tècniques de coaching grupal per poder extreure el màxim potencial personal i col·lectiu d'un grup.
Es treballarà mitjançant tècniques d'autoavaluació i autoreflexió,  dinàmiques de grup, resolució de casos pràctics, jocs de rol, visionat de vídeos relacionats i la reflexió  grupal. 
Les activitats pràctiques estaran vinculades amb situacions relacionades amb les experiències de les persones participants. Mitjançant la socialització en grups reduïts del pla de treball personal de les persones participants, s'impulsarà la implicació i compromís de cada persona per transferir al lloc de treball els punts treballats a les sessions..

   

  BENEFICIS PER A L'EMPRESA

  • Desenvolupament d'un entorn laboral positiu i col·laboratiu
  • Millora de la gestió dels conflictes i la comunicació interna
  • Promoció d'una cultura d'empatia i responsabilitat compartida
  • Augment de la productivitat i satisfacció dels empleats

   

  CONTINGUTS

  1. Lideratge relacional: Beneficis i reptes.
  2. Estils relacionals. Autoavaluació del propi estil relacional. Les motivacions i les pors segons l'estil comunicatiu relacional i com gestionar-ho positivament.
  3. Estratègia del camaleó: Com relacionar-nos millor amb cadascun dels estils, en funció de com prefereix ser tractada la persona interlocutora..
  4. Com generar connexió i confiança. 
  5. Escolta conscient i empàtica: Escoltar més enllà de les paraules. Impacte de la comunicació no verbal en la generació de la sintonia o rapport.
  6. L'art de demanar col·laboració, donar feedback. Com i quan fer preguntes poderoses.
  7. Eines en les converses difícils, crítiques constructives i gestió de conflictes

   

  DOCENT

  Formació impartida per la nostra col·laboradora Roser Claramunt, psicòloga col·legiada núm. 6367, coach i formadora especialitzada en habilitats.

  SEU CENTRAL
  Avinguda Europa, 7-9
  08700 - Igualada (Barcelona)
  Telèfon: 93 805 00 94
  WhatsApp: 683458704

  logo blanc blau