Manipulació d'aliments i Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (30h)

Del 13/06/2022 al 22/06/2022 i del 27/06/2022 al 20/07/2022
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h
10 i 20 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Objecius

Manipulació d'aliments

 • Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral.
 • Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
 • Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de  treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
 • Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

 • Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.
 • Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.
 • Conèixer els requeriments de la legislació específica.
 • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Continguts

Manipulació d'aliments 

 1. Els aliments
  1. Tipus d'aliments
  2. Contaminació microbiana dels aliments
 2. Manipulació i higiene alimentària
  1. Higiene del manipulador
  2. Higiene del local
  3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
 3. Legislació alimentària aplicable
  1. Normativa actual genèrica
  2. Aliments al·lèrgens i intoleràncies

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

 1. Conceptes generals
  1. Reaccions adverses a aliments: classificació.
  2. Intoleràncies
  3. Al·lèrgies
  4.  L'anafilaxia
  5. Situacions de risc
  6. On trobem els al·lèrgens
 2. Legislació sobre Informació Alimentària
  1. Reglament UE 1169/2011
  2. RD126/2015
 3. Gestió del risc
  1. Principis bàsics
  2. Diagrama de gestió
  3. Bones pràctiques
  4. Contaminació creuada
  5. Cartes i menús

 

Calendari

Sessions presencials a Ceina Igualada de 18:30 a 21:00h:

 • 13/06/2022
 • 27/06/2022

(també serà possible assistir-hi en modalitat online)  

 

 

Curs subvencionat per:

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau