MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell inicial (45h)

Consultar dates
Horari flexible
45 hores
100% subvencionat
Online - Classe en directe
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu o ERTO.

 

 

Objectius

- Entendre, comprendre i realitzar operacions per l'ús professional de l'eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d'objectes.

 

Continguts

 1. Crear i administrar documents
  1. Crear documents
  2. Desplaçar-se entre documents
  3. Aplicar format als documents
  4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents
  5.  Imprimir i guardonar documents
 2. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions
  1.  Inserir texts i paràgrafs
  2. Aplicar format a texts i paràgrafs
  3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs
 3. Crear taules i llistes
  1. Crear taules
  2. Modificar taules
  3. Crear i modificar llistes
 4. Crear i administrar referències
  1. Crear i administrar marcadores de referències
  2. Crear i administrar referències senzilles
 5.  Inserir i aplicar format a objectes
  1. Inserir elements gràfics
  2. Aplicar format a elements gràfics

 

Calendari

05/10/2022 sessió presencial a Ceina Igualada de 18:00 a 21:00h

(també serà possible assistir-hi en modalitat online)  

 

 

Curs subvencionat per:

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau