Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (470h en teleformació)

Pendent de calendari
Teleformació, horari lliure (consultar altres opcions)
470 h
100% subvencionat
Teleformació - Amb flexibilitat horària
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses. En modalitat Teleformació. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada.

 

Centre impartidor

Curs impartit per British, Centre de formació acadèmica, SL (Ceina), centre registrat en el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores aturades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius i continguts 

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació en tasques administratives i de gestió. Els continguts inclouen els aspectes següents:

 

  • Enregistrar informacions relacionades amb l'organització de l'empresa, els seus departaments i àrees i el personal assignat. Realitzar recolzament administratiu al grup de treball o departament.
  • Aplicar tècniques bàsiques de recepció, classificació i distribució de paqueteria i de correu convencional i telemàtic. 
  • Enregistrar documents comercials, administratius, de tresoreria... a través d'aplicacions informàtiques. Realitzar cobraments, pagaments, ingressos a clients, proveïdors, etc... Organitzar recursos materials de servei i oficina. 
  • Transmetre i rebre presencialment informació de diferents interlocutors de l'organització, amb claredat i precisió, mostrant la imatge corporativa. Rebre i emetre trucades telefòniques i telemàtiques de clients o usuaris atenent-los en les demandes d'informació. 
  • Arxivar i accedir a la documentació. Traspassar i triar documents arxivats d'acord amb les normes i aplaçaments per mantenir actualitzat el sistema d'arxiu. Actualitzar i extreure informació, utilitzant aplicacions de bases de dades.
  • Realitzar tasques d'enquadernació funcional. Escanejar o reproduir en format digital els documents garantint la màxima qualitat. 

 

Requisits d'accés

Únicament és necessari estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

 

Aquesta formació està subvencionada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau