Programació de bases de dades relacionals (210h)

Del 8/04/2022 al 15/06/2022
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
210 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC), incloent pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada.

 

Centre impartidor 

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades incrites al SOC com demanants d'ocupació no ocupats/des.

 

Objectius i continguts

Aquest curs es correspon amb el mòdul formatiu MF0226_3: Programació de bases de dades relacionals del certificat de professionaliltat Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió i, per tant, s'obtindrà el certificat oficial corresponent.

L'objectiu del mòdul és poder interpretar les estructures de dades i el disseny de la base de dades de manera que puguin realitzar-se correctament tasques de programació, respectant les regles d' integritat i restriccions del sistema d' informació, així com manipular el contingut de bases de dades relacionals de forma interactiva.

 • Programació de bases de dades relacionals
  • Disseny de bases de dades relacionals
   • Introducció a les bases de dades
   • Models conceptuals de bases de dades
   • El model relacional
   • El cicle de vida d'un projecte
   • Creació i disseny de bases de dades
  • Definició i manipulació de dades
   • Llenguatges relacionals
   • El llenguatge de manipulació de la base de dades
  • Desenvolupament de programes en l'entorn de les bases de dades
   • Llenguatges de programació de bases de dades
Requisits d'accés
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Batxillerat
  • Prova d'accés a majors de 25 o 45 anys superada
  • Acomplir requisit d'accés a Grau Superior
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

 

Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626