Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió (740h)

Del 21/02/2022 al 28/10/2022
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
740 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC), incloent pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada.

 

Centre impartidor 

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a presones treballadores desocupades incrites al SOC com demanants d'ocupació no ocupats/des.

 

Objectius i continguts

Desenvolupar aplicacions de gestió a partir d'un disseny especificat mitjançant tècniques de programació estructurada usant equips i eines informàtiques i accedint i manipulant la informació ubicada en sistemes gestors de bases de dades.

 

 • Sistemes operatius i aplicacions informàtiques
  • Ordinadors per a bases de dades
  • Sistemes i magatzems de dades
  • Aplicacions microinformàtiques i Internet per a consulta i generació de documentació
 • Programació de bases de dades relacionals
  • Disseny de bases de dades relacionals
  • Definició i manipulació de dades
  • Desenvolupament de programes en l'entorn de les bases de dades
 • Programació en llenguatges estructurats
  • Programació estructurada
  • El·laboració d'interfícies d'usuari
  • Accés a bases de dades
  • El·laboració de proves i instal·lació i desplegament d'aplicacions
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
 • Prevenció de riscos laborals
 • Pràctiques professionals no laborals

 

Requisits d'accés
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Batxillerat
  • Prova d'accés a majors de 25 o 45 anys superada
  • Acomplir requisit d'accés a Grau Superior
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

 

Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau