Sistemes microinformàtics. CP de nivell 2 (640h)

Del 31 de gener al 26 de juliol de 2019
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h
640 h
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Igualada
Av. Europa, 7-9 -  mapa
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. 93 805 00 94
generalceina.com
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses..

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació. 

Aquest curs ofereix una bona sortida laboral per a aquelles persones que els hi agradi la tecnologia i donar suport a altres usuaris dins dels departaments d'administració de les empreses. Inclou pràctiques en finalitzar-lo.

 

Objectius i contingut

 • Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per al seu ús, com a part del servei de suport informàtic d'una organització. 
 • Classificar les funcions i característiques del programari base.
 • Aplicar els processos d'instal·lació i de configuració dels sistemes operatius.
 • Utilitzar les aplicacions dels sistemes operatius per explotar el sistema.
 • Classificar elements que conformen una xarxa local, instal·lar i configurar nodes de la xarxa local i establir els protocols de comunicació.
 • Aplicar procediments de prova i verificació dels elements de connectivitat i atendre les incidències dels elements de comunicació.
 • Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions especifiques.
 • Gestionar el correu i l'agenda electrònica amb aplicacions ofimàtiques.
 • Elaborar documents amb aplicacions ofimàtiques de processador de textos.
 • Elaborar documents amb aplicacions ofimàtiques de full de càlcul.
 • Elaborar documents amb aplicacions ofimàtiques de presentacions.
 • Elaborar gràfics amb aplicacions ofimàtiques d'elaboració o retoc d'imatges.

 

Requisits d'accés

 • Títol d'educació secundària obligatòria (ESO).
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Acomplir requisit d'accés als cicles formatius de grau mig, o haver superat les corresponents proves d'accés.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació. 


Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

Aquesta formació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 679732746

 

logo blanc blau

LLEIDA | Les Borges Blanques
Carrer Indústria, 8 
25400 Les Borges Blanques
(Les Garrigues)
Telèfon: 973 14 24 96
WhatsApp: 679732746

ESCOLA D'OFICIS
Carrer de Ponent, 20 baixos 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon: 973 71 27 90
WhatsApp: 679732746