Tècniques de negociació (30h)

Consultar dates
30 hores
A consultar
BEEPMECA
C/ Aigua, 14 -  mapa
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
T. 938142405
infobeepmeca.com - web
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Pendent d'atorgament

 

 

Objectius

Objectius generals:
 
 • Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes.

 

 
Objectius específics:
 
 • Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per una negociació avantatjosa.
 • Identificar els elements que faciliten una negociació amb sentit estratègic.
 • Conèixer els elements que configuren la metacomunicació en la negociació.
 • Conèixer les tàctiques i contra-tàctiques de la negociació. Identificar els diferents estils de negociador.
 • Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació.
 • Aprendre a sortir de situacions d'estancament que és poden produir en una negociació.
 • Identificar l'estil natural de negociació i els punts forts i febles d'aquest estil.
 • Identificar les posicions i reconèixer els interessos de las parts de una negociació.
 • Afrontar millor les situacions de negociació que es produeixen en l'àmbit de treball.
 • Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat en general.

 

Continguts

 1. El conflicte. Concepte de negociació.
  1. Què és negociar?
  2. Quan s'ha de negociar?
  3. Què es pot negociar?
 2. Fases i models de negociació.
  1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  2. Fases de la negociació.
  3. Preparació de la negociació.
  4. Conducció de la negociació.
  5. La rematada en la negociació.
 3. Estratègies en la negociació.
  1. La manipulació.
  2. Les tècniques de manipulació.
  3. Els límits de la manipulació.
  4. La vigilància del negociador.
  5. El mètode DEA:
  6. Raonar en termes d'alternativa.
  7. Disposar d'una estratègia.
 4. Les dimensions psicològiques de la negociació.
  1. Tipus de negociació: Distributiva o conflictual ( de suma zero); Negociació integrativa (de suma no zero).
  2. Actitud i situacions que condueixen a la negociació competitiva o a la cooperativa.
  3. Dosificació competició-cooperació.
 5. Utilització dels conflictes i els desacords.
  1. L'objecte del desacord
  2. Diferents etapes del conflicte
  3. Principis d'acció
 6. Sortides de les situacions de bloqueig.
  1. Definició dels límits.
  2. Límit de sortida.
  3. Zona objectiu.
  4. Límit de ruptura.
  5. La combinació dels límits de les parts negociadores.
 7. Aportació de la programació neurolingüística a la negociació.
  1. La utilitat de la programació neurolingüística en processos de negociació.
  2. L'aspecte lingüístic de la comunicació.

 

 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau