Design Thinking

Genera solucions usant innovació a través del Design Thinking (taller).

Design Thinking

Nom de l'activitat

Design Thinking

Àmbit

Experiències i aprenentatge col·laboratiu. Habilitats personals.

Durada

3 hores

Modalitat

Presencial, híbrida, virtual

Número de participants

De 12 a 24 persones 

Requeriments

Aula en forma de U inicialment. Posteriorment, les activitats per equips es desenvolupen en taules separades. Cada taula haurà de tenir unes dimensions per poder treballar per equips (equips d'entre 4 a 6 participants) i que es pugui estendre un full de rotafoli. Un rotafoli amb paper, retoladors de color i cinta adhesiva.

Adaptat a diversitat funcional

Sí, en relació a l'accessibilitat de les instal·lacions on es realitzi. No, per invidents pel problema a l'hora dibuixar..

Objectiu i competències / habilitats

Creativitat i idees innovadores, solució de problemes, empatia, desenvolupament de productes i serveis, millora de processos, treball i cohesió d'equips, presa de decisions.

Breu descripció del que es tracta

Taller de descoberta pràctica de la metodologia Design Thinking, seguint un procés de 5 fases que tenen com a objectiu promoure la creativitat, l'empatia i la col·laboració per tal que siguem capaços d'idear solucions creatives.

Dinàmica, com es desenvolupa

La metodologia pedagògica es basa en "learning by doing" (aprendre fent), per tal que la persona participant  desenvolupi, descobreixi i experimenti a l'aula i ho porti a la pràctica. L'objectiu és que la persona sigui la protagonista del seu propi aprenentatge i del seu propi canvi.

S'utilitza la metodología design thinking per provocar que el participant aporti idees amb valor afegit, on la suma d´idees individuals nodreixi als equips i desenvolupi solucions innovadores

Com ho farem?

- Dividim per equips
- A cada equip s'assigna un projecte
- Es vinculen equips i projecte
- Els equips defensen els projectes amb dinàmiques de discussió per trobar solucions innovadores

Abans de finalitzar la sessió, cada equip elaborarà un projecte anomenat "Idees en Acció", supervisat pel formador. Aquest serà el punt de partida per anar desenvolupant-les, amb solucions innovadores, en el día a día de les persones.

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau