El Govern inverteix 870 milions d'euros en polítiques d'ocupació i suport al treball que beneficiaran a 326.000 persones

Dilluns 29/05/2017
A més es fa un gran èmfasi en la inserció laboral per mitjà de la formació. I Centres com CEINA juguen un paper important en la qualificació d'habilitats professionals a diferents nivells. A més de la implementació de programes que necessiten directa vinculació amb l'empresa. 
 
Es prioritzen col·lectius amb més dificultats d'accés al mercat de treball com joves, dones, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb discapacitat
 • El SOC inverteix 438,7 milions en polítiques actives d'ocupació dels que en gestionarà 328,7 en programes que beneficaran 229.000 persones.
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, acompanyada del secretari general del Departament, Josep Ginesta, i de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha presentat avui la programació de les polítiques d'ocupació i de suport al treball. Dolors Bassa ha informat que enguany el Departament inverteix 870 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació, lluita contra l'atur i suport al treball que beneficaran unes 326.000 persones. De la xifra total d'inversió, el SOC destina 438,7 milions en polítiques actives d'ocupació i lluita contra l'atur dels quals gestionarà 328.731.000 euros en programes que beneficiaran directament unes 229.000 persones. Durant la seva intervenció, la consellera ha destacat que “més enllà de les quantitats hem vetllat per la qualitat, pensant en els col·lectius més vulnerables perquè a través dels programes puguin inserir-se al mercat laboral”. En aquet sentit, hi ha programes per a les persones joves, en especial els que ni estudien ni treballen, o les dones, que encara tenen una taxa d'atur superior a la dels homes. “Hem introduït per primera vegada la perspectiva de gènere en els programes per reduir la bretxa salarial”, ha afegit Dolors Bassa. També formen part dels col·lectius prioritaris les persones majors de 45 anys, que pateixen o baixa qualificació professional o una llarga inactivitat laboral; les persones en atur de llarga durada, i les persones amb discapacitat, que doblen el temps d'estada respecte la població general. Cal destacar que del total del pressupost de les polítiques actives d'ocupació, 111 milions s'adrecen a dos col·lectius prioritaris. En concret, 63 milions d'euros en programes per a joves en el marc de Garantia Juvenil, i 38 milions per programes específics a persones majors de 45 anys. Així mateix, el Departament, a través del SOC, ha incrementat fins 53 els milions destinats al programa “Formació i Treball” que va començar a implementar-se l'any passat, i que enguany beneficiarà unes 4.000 persones. La consellera ha afirmat també que “es tracta d'una programació el més estable possible, que té en compte la simplificació per orientar els usuaris i perquè hagin de fer la mínima burocràcia”. La programació de 2017 ha estat presentada avui a les organitzacions sindicals, empresarials i entitats municipalistes que formen part del Consell de Direcció del SOC.
 
Xifres SOC 2016 En el decurs del Consell de direcció del SOC s'han proporcionat xifres a tall de balanç de les principals actuacions d'intermediació i orientació portades a terme a les oficines de treball.
 • Oficines de treball
 • 2 milions d'atencions a les persones
 • 30.000 llocs de treball oferts per les empreses a les oficines, prop de la meitat (45,7%) coberts amb persones inscrites a les oficines
 • 530.000 entrevistes ocupacionals
 • 740.000 avaluacions d'ocupabilitat
 • 53.700 orientacions individuals
 • 40.000 persones han participat en sessions grupals d'orientació
 • 47.000 capitalitzacions de prestacions d'atur gestionades

 

Àmbits i programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina enguany un total de 328,7M d'euros a les polítiques actives d'ocupació i lluita contra l'atur endegades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Orientació Professional (78,9M) 42.575 beneficiaris
 • Programa especial de suport a aturats de llarga durada
 • Programes Integrals
 • Incentius a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil
 • Qualificació Professional (124,9M) 137.200 beneficiaris
 • Accions de formació d'oferta
 • Acredita't
 • Formació professional per a l'ocupació (CIFO)
 • Formació professional sectorial i transversal per a persones treballadores ocupades
 • Programa de formació amb compromís de contractació
 • Programes de Noves Oportunitats d'ocupació
 • Programes de Formació i Inserció
 • Foment de l'ocupació (66,7M) 10.450 beneficiaris
 • Treball i Formació
 • Ajuts a la contractació per persones majors de 45 anys
 • Projectes singulars
 • Promoció de l'ocupació, desenvolupament econòmic local (53,7M) 24.200 beneficiaris
 • Treball als barris
 • Treball a les 7 Comarques
 • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
 • Projectes innovadors i experimentals
 • Programa 30 Plus
 • Agents d'ocupació i desenvolupament local
 • Foment a la mobilitat demogràfica (1,2M) 230 beneficiaris
 • Intercanvis internacionals
 • Programes Erasmus i Eurodissea
 • Gestió de la col·locació en el mercat de treball (3,1M) 14.250 beneficiaris
 • Intermediació laboral en agències de col·locació. El pressupost es redueix dels 7,2 milions de l'any 2016 als 3,1 d'enguany

 

Altres compromisos del Departament mitjançant el SOC El Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació 2017-2018 ha establert nous objectius qualitatius.
 • Avançar en el Model d'Orientació conjunt amb tot el sistema d'ocupació
 • Impulsar la perspectiva de gènere transversalment
 • Fomentar la participació de les persones més desfavorides en Polítiques Actives d'Ocupació
 • Seguir impulsant les Polítiques d'Ocupació Juvenil
 • Posar en marxa el nou Model de Prospecció de necessitats formatives i qualificació professional
 • Mantenir l'esforç per promoure l'Emprenedoria
 • Elaborar la carta de serveis del SOC

 

INFORMACIÓ : http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/...

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau