Les TIC com a motor d’ocupació

Del 23/02/2018 al 01/02/2028
El sector de les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació), a l'actualitat, és un dels més dinàmics i que més ocupació genera al mercat del treball. Hem de trencar d'una vegada el tòpic que associa les carreres TIC a personatges masculins, que es passen la jornada laboral davant pantalles de símbols incomprensibles i, constantment, passen la mirada d'aquesta al teclat, per tornar a alçar-la i repetir el cicle infinitament.

 

 

Les TIC són molt més. Avui en dia, els seus àmbits de treball abasten tots els sectors productius, ja que a tots hi són necessàries.  Alguns d'aquests sectors, amb més o menys grau d'incidència i com exemple, són la sanitat, la indústria, els serveis de telecomunicacions, el sector financer, l'energètic, les consultories de negoci.... i molts més.
 
Un sector transversal
 
Com s'ha dit, les TIC són sinònim de transversalitat. Si pensem en una empresa de qualsevol sector productiu, veurem que les TIC ho impregnen tot. Una empresa de comunicació necessita persones formades en els nous canals digitals i conèixer tota la tecnologia que s'hi inclou. Les empreses de desenvolupament d'aplicacions necessiten persones que cuidin el grafisme i la usabilitat dels seus productes. Es necessiten matemàtics, físics i electrònics, però també economistes, periodistes i dissenyadors per impulsar les empreses, siguin del tipus que siguin. Ara ja és molt difícil veure on es troba la línia divisòria entre una empresa tecnològica i una que no ho és.
 
 
Vocació tecnològica
 
Des del sector tradicional de les TIC sempre s'ha recalcat l'existència d'una gran mancança: les vocacions. I és a edats molt primerenques on es pot incidir en el seu naixement. Apropar la tecnologia a l'aula, ensenyar llenguatges de programació com un llenguatge natural més i fer que els estudis tecnològics no es vegin com a barreres d'accés al mercat del treball (per la seva relativa dificultat), són assignatures pendents del sector que, encara que s'hi estigui treballant tímidament, cal que s'hi insisteixi molt més.
Exemples d'esforç en aquest sentit són projectes com La hora del codi, nascut als Estats Units, o Bitbot, creat a Catalunya. De forma més local tenim iniciatives com l'Anoia Tast-Tech, que enguany celebrarà la seva tercera edició i que, com els altres, cerca despertar l'interès dels més petits (i dels seus pares també) per la ciència i la tecnologia.

 

 

Manel López i Seuba

     

Les dones al sector TIC

 
Una altra reivindicació històrica és la manca de dones en el sector de les TIC. Les carreres tècniques no atrauen a les joves catalanes ni a les europees. Dades provinents d'un estudi del 2014 indicaven, si ens enfoquem només en l'enginyeria informàtica, que només un 16% dels estudiants eren dones, dades inferiors a les dels anys 80 i al que diuen les estadístiques de països asiàtics, on les xifres són majors.
És la bretxa de gènere, que cal combatre amb totes les eines que tinguem però que, inevitablement, passa per la creació de vocacions entre els més petits, en especial amb les nenes.
 
Segons les dades de l'enquesta de població activa de finals de 2015, la distribució per sexes entre els professionals del sector TIC era d'un 81,0% per als homes davant un 19,0% per a les dones. Si es mira amb més detall, dins dels subsectors inclosos en les TIC, destaca el dels instal·ladors i reparadors d'equips electrònics i de telecomunicacions, on les dones representen només un 3,3%. Per la banda alta, destaca el de tècnics de control de qualitat de les enginyeries, on les dones creixen fins al 36,7%, quedant-se encara força lluny de l'esperada paritat.
 
Xifres del sector
 
Les xifres del sector TIC són molt positives. Fa no gaire més de 4 anys, ocupava 84.600 treballadors (2,7% de la població activa) en més de 12.800 empreses amb una facturació de 14.000 milions d'euros, amb més de 200 dedicats a R+D. El 70% és a Barcelona. Genera ocupació, l'atur és del 5,2%, davant el 17,7% de la mitjana Catalana. L'Anoia segueix la tendència amb un teixit empresarial que ofereix productes i serveis dins i fora de la comarca i absorbeix el 100% d'estudiants formats als cicles formatius de Grau Superior provinents del Milà i Fontanals.
 
El creixement de l'ocupació és molt alt. L'última xifra de població ocupada (4rt trimestre de 2017) indica que s'ha arribat als 115.600 treballadors (front als 84.600 indicats abans). Font: Idescat. Existeixen estudis que parlen dels perfils més demanats del sector.
Manca de professionals
 
Sobre la manca de professionals, no és un problema nou ni que només afecti la nostra comarca, afecta al sector en general, a qualsevol territori. Per això és molt important generar nous professionals TIC, i fer-ho en totes les branques possibles. A la comarca tenim la sort de comptar amb un dels millors centres de formació professional de Catalunya en l'àmbit TIC, el Milà i Fontanals i ara, com a novetat anunciada fa molt poques hores, s'ha aconseguit portar al Campus Universitari d'Igualada un nou Grau de formació TIC: el Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació, que iniciarà el seu camí aquest 2018 i que conjuga la formació DUAL, els continguts d'enginyeria i l'altíssima ocupabilitat amb la proximitat geogràfica pels estudiants de la comarca.
 
Això és molt significatiu, ja que ve a cobrir una demanda que el sector TIC local, representat en la figura de TIC Anoia, reclama des de fa molt temps. I és que, si tibem també d'estadístiques, veurem que hi ha 1973 estudiants universitaris que cursen els seus estudis fora de la comarca en front a 39 que ho fan al mateix municipi (font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris).
 
El sector TIC, i l'administració pública local, tenim l'esperança que aquest fet creï més vocacions i retingui, a la comarca, el talent que és d'aquí.
 

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau