Activitats administratives en la relació amb el client (840h)

Del 21/02/22 al 31/10/22 (amb pràctiques)
De dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00 hores (també en edició de matí)
840 hores (120 de pràctiques)
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada 

 

Centre impartidor

Edició gestionada des d'Igualada impartida per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores aturades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d'actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

 

Continguts
 • Rebre i processar les comunicacions internes i externes.
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d'usuari independent llindar B1 (equivalent a intermedi) en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
 • Fer servir aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

 

Requisits d'accés

 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació. 
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Títol d'educació secundària obligatòria (ESO).
  • Certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Acomplir requisit d'accés als cicles formatius de grau mig, o haver superat les corresponents proves d'accés.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.


Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau