Anglès B.1.B. (60h)

Del 18 d'octubre de 2021 al 2 de febrer de 2022
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h
60 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
La formació professional per a l'ocupació es composa d'accions qualificadores, com aquelles conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat o d'una certificació o habilitació de sector, i d'accions de competències transversals complementàries, necessàries per adaptar-se a l'entorn professional actual. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones en situació d'ERTO (actualment o en qualsevol moment des de l'inici de la pandèmia), però també hi tenen cabuda les persones treballadores en actiu (sempre i quan no siguin treballadores d'Organismes públics) i les persones treballadores no ocupades

 

 

Objectius

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

 

Continguts

 1. Continguts lèxics-semàntics:
  • Vocabulari
  • Formació de paraules
  • Significat
 2. Continguts gramaticals:
  • Oracions
  • Noms i adjectius
  • Determinants
  • Pronoms
  • Verbs
  • Adverbis
  • Enllaços
 3. Continguts ortogràfics:
  •  Sistematització de l'ús de les lletres majúscules
  •  Ortografia acurada del vocabulari d'ús
  •  Puntuació
  •  Signes auxiliars
 4. Continguts fonètics i fonològics:
  • Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics
  • Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat
  • Vocals i consonants mudes
  • Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat
  • Entonació
  • Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos
  • Ritme
  • Correspondència entre fonemes i lletres / signes
 5. Continguts sociolingüístics i socioculturals:
  •  Vida quotidiana
  •  Activitats d'oci
  •  Relacions humanes i socials
  • Condicions de vida i treball
  • Valors, creences i actituds
  • Llenguatge corporal
  • Convencions socials
  • Geografia bàsica
 6. Continguts funcionals:
  • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió de el coneixement, la opinió, la creença i la conjectura
  • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió de el coneixement, la opinió, la creença i la conjectura
  • Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole
  • Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres
  • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions
 7. Continguts discursius:
  • Coherència textual
  • Cohesió textual

 

Curs subvencionat per:

logo consorci color

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626