Anglès: Gestió comercial (240h)

Del 10 de maig al 30 de juliol de 2021
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h
200h + 40h Formació Complementària Obligatòria
100% subvencionat
Data final inscripcions: 10/05/2021
Online - Classe en directe
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. En modalitat de Classe en directe i accés a l'examen de certificació oficial.

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per resoldre de forma correcta i fluïda les tasques de gestió administrativa de les relacions comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.

 

Continguts

Pràctics:

 • Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar estructures per expressar interès, sorpresa, negació, confirmació, i indignació.
 • Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar amb les estructures per expressar opinions, de manera oral i escrita.
 • En diferents situacions de relació amb clients:
  • Utilitzar correctament frases de cortesia, d'acord, i desacord
 • En converses telefòniques simulades amb un client estranger:
  • Realitzar i acceptar suggeriments
  • Proposar i acceptar consells
 • A partir de converses telefòniques simulades en anglès:
  • Cal verificar l'exactitud del número marcat
  • Identificar-se i identificar l'interlocutor observant les normes de protocol
  • Adaptar una actitud i conversa a la situació i interlocutor
  • Transmetre la informació
  • Acomiadar
 • En una conversa telefònica:
  • Prendre i anotar encàrrecs telefònics
  • Mantenir la conversa de manera fluïda i correcta
 • Donat un supòsit de conversa telefònica en anglès:
  • Deixar un missatge al contestador
  • Explotar missatges en anglès deixats al contestador
 • En una suposada conversa amb un client per resoldre una reclamació d'un cas convenientment caracteritzat:
  • Utilitzar les estructures adequades per a informar-se
  • Interpretar la informació rebuda
  • Donar resposta a la reclamació
 • Donat una comanda de compra i una factura en anglès, interpretar-los.
 • Donades diferents cartes i / o fax en anglès:
  • Traduir
  • Sintetitzar
 • A partir de diferents missatges comercials elaborats en espanyol, contenint les especificacions adequades:
  • Redactar les corresponents cartes en anglès
  • Redactar els corresponents fax en anglès
 • En diferents supòsits convenientment caracteritzats:
  • Redactar una carta sol·licitant i / o concertant una reunió amb un client
 • En una simulada reunió de treball amb uns clients estrangers:
  • Prendre notes en anglès
  • Confeccionar l'acta i ordre del dia
 • Donat un catàleg de productes -o part del mateix-, amb les seves referències tècniques, traduir-lo al anglès
 • Donat un supòsit de nous clients estrangers a incorporar a les bases de dades:
  • Sol·licitar als clients les dades i informacions administratives i comercials necessàries
  • Cal verificar l'exactitud de les dades rebudes
 • A partir de les dades i condicions d'una operació de compravenda:
  • Elaborar la factura proforma en anglès
  • Contacte amb el client per informar de les condicions de l'operació
 • En una suposada conversa telefònica amb un client estranger:
  • Resoldre dubtes de l'operació de venda
  • Precisar i rebatre les explicacions donades pel client

 

Teòrics:

 • Gramàtica
 • Estructures lingüístiques
 • Fonètica
 • Expressions i lèxic comercial i empresarial

 

Continguts relacionats amb la professionalitat:

 • Sentit de la practicitat i simplicitat en l'expressió per reduir a frases senzilles, missatges
  complexos.
 • Imaginació i creativitat per utilitzar missatges i expressions prèviament apreses en diferents situacions de comunicació.
 • Iniciativa i disposició activa a la utilització de la llengua estrangera.
 • Actitud positiva cap a la interpretació d'indicis i missatges implícits en la comunicació.
 • Interès i gust per la correcció formal en el llenguatge perquè la comunicació reculli amb fidelitat les intencions dels interlocutors.
 • Tendència a contrastar el funcionament de les diferents llengües parlades / estudiades com a mitjà per a un aprenentatge eficaç.

 

 

Requisits d'accés

 • Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Acreditar disposar de la següent titulació:
  • Batxillerat o equivalent.
  • Títol de grau mig d'FP branca administrativa o equivalent.
 • Es requereixen les dues condicions següents:
  • Experiència professional com a secretari/ària o administratiu/iva comercial i/o haver superat un curs de formació ocupacional d'alguna d'aquestes dues ocupacions.
  • Haver superat el curs específic d'anglès: atenció al públic, o bé tenir coneixements d'anglès a nivell mitjà (equivalent a 200 hores de formació).

 

 

Aquesta formació està subvencionada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626