Atenció al client (30h)

Del 3 d'octubre al 9 de novembre de 2022
Dilluns i demecres de 18 a 21h
30 hores
100% subvencionat
Data final inscripcions: 05/10/2022
Online - Classe en directe
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

Objectius

 • Adquirir els coneixements, habilitats i destreses que permetin, a través de la comunicació, oferir una qualitat de servei i atenció al client.
 • Conèixer el procés de comunicació.
 • Adquirir destreses en el llenguatge no verbal i la comunicació oral.
 • Conèixer la tipologia de la comunicació escrita.
 • Desenvolupar pautes de conducta: l'escolta i les preguntes i una actitud positiva cap als clients.

 

Continguts

 1. Aspectes generals de la comunicació
  1. El procés comunicatiu
  2. Principis que regeixen la comunicació interpersonal
  3. Nivells i tipus de comunicació
  4. Analitzar els obstacles, barreres i dificultats de la comunicació
 2. La comunicació oral
  1. Introducció. Como em veig, com em comunico
  2. L'expressió verbal
  3. Tècniques d'expressió oral
 3. La comunicació escrita
  1. L'expressió escrita
  2. Estructura del tex
  3. Estil. Claus per millorar la comunicació escrita.
 4. Atenció al públic
  1. Atenció personal
  2. Atenció telefònica
  3. La importància de la Imatge Personal
 5. El consumidor
  1. Establir els tipus de clients/consumidors i les seves característiques diferencials.
  2. Comportament de compra i postcompra
  3. Fidelització del client
  4. Aspectes legals

 

Calendari

Sessió presencial a Ceina Igualada el 03/10/2022 de 18:00 a 21:00h

(també serà possible assistir-hi en modalitat online)  

 

 

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626