Eines de coaching (I) (30h)

Del 17/6/2024 al 29/7/2024
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h
30 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Ceina Igualada
Av. Europa 7-9 -
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. 938050094
generalceina.com - web
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. 

En aquest curs poden inscriure's només persones ocupades de qualsevol sector i tipologia (administració pública, autònomes...).

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Introducció al coaching – 12 hores

OBJECTIU 

Introduir els conceptes i les habilitats del coaching com l'escolta activa i l'art de preguntar. 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Explicació de l'ús del coaching
  • Definició de diversos referents i associacions
  • Explicació de la base teòrica del Coaching
  • Descripció del Rol del coach
  • Anàlisi de codi ètic segons la ICF (International Coaching Federation)
  • Comprensió de les competències fonamentals d'un coach
  • Desenvolupament d'un procés de coaching
  • Identificació de diferents tipus de coaching
 • Síntesi de la Història del Coaching
  • Coneixement dels seus orígens i les tres fites històriques: la maièutica, la psicologia humanista, coaching esportiu
  • Introducció als tres corrents/escoles del coaching: americana, europea, ontològica
 • Anàlisi de les habilitats fonamentals d'un procés de coaching
  • L'escolta activa
  • La presència
  • La influència dels silencis
  • L'art de la pregunta
 • Classificació dels Beneficis del Coaching
  • Personal (autoconeixement, definició i consecució d'objectius, empoderament i autoconfiança, gestió emocional)
  • A les relacions (millora en la comunicació, gestió de conflictes, cohesió d'equip)

    Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Predisposició a utilitzar eines del coaching en les relacions personals i en les organitzacions
 • Acceptació de les emocions internes i col·lectives, identificar-les i gestionar-les 

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: El coaching a la pràctica – 18 hores 

OBJECTIU 

Practicar amb eines i metodologies emprades en coaching, reconeixent les nostres pròpies emocions i les de les altres persones. 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Identificació de les emocions i el coaching
  • Definició
  • Identificació de les primàries
  • Gestió de les col·lectives
 • Explicació del cervell i les emocions
  • Reptilià
  • Límbic
  • Racional
 • Aplicació de la Intel·ligència emocional i coaching
  • Les 5 habilitats de la intel·ligència emocional
  • Gestió d'habilitats socials
 • Aplicació del Model GROW
  • Definició de l'objectiu
  • Descripció de la Realitat
  • Enumeració de les Opcions
  • Elaboració del Compromís
 • Elaboració d'objectiu SMART
  • Distinció d'Especific
  • Determinació de Mesura
  • Explicitació d'Arribable
  • Definició de Rellevant
  • Precisió d'A temps
 • Definició de Filosofia Kaizen
  • Coneixement i origen
  • Elaboració del Pla de millora contínua
  • Anàlisi de Cicle de Deming
 • Anàlisi del Coaching per Valors
  • Identificació dels valors essencials
  • Funcionament del model triaxial dels valors
  • Distinció dels nivells neurològics

Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Preocupació per generar confiança, autonomia i autoestima 

 

Formació en col·laboració amb Jaume Viladoms. Subvencionat per:

Logotips Jaume Viladoms 2024

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau