Eines de coaching (I) (30h)

Del 10/6/2024 al 17/7/2024
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h
30 hores
100% subvencionat
Data final inscripcions: 20/06/2024
Ceina Igualada
Av. Europa 7-9 -
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. 938050094
generalceina.com - web
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. 

En aquest curs poden inscriure's persones en situació d'atur.

Continguts i objectius

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: La comunicació efectiva en situacions professionals d'atenció al client – 20 hores

OBJECTIU 

Aplicar tècniques de comunicació efectiva superant les barreres que puguin sorgir en el procés fent servir una resposta assertiva 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Identificació dels elements que conformen la comunicació efectiva 
  • Informació i comunicació 
  • Els elements que integren la comunicació 
  • Elements actitudinals necessaris 
  • Les tècniques d'escolta activa i empàtica 
  • Les barreres de comunicació 
  • Les barreres de comunicació en el professional 
 • Utilització de les respostes de comunicació assertiva 
  • Els diferents estils de resposta en la comunicació verbal: agressiu, passiu i assertiu      
  • Les opinions, aclariments o peticions utilitzant la resposta assertiva 
  • La nostra imatge i la imatge corporativa 
  • La comunicació a través del cos 
 • Confecció de comunicacions escrites de manera estructurada amb el lèxic i l'ortografia correcta
  • Les característiques del llenguatge escrit 
   • La comunicació escrita 
   • Les regles bàsiques de la correcció sintàctica i gramatical 

    Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Autoreflexió i autocrítica per a la millora contínua en les tècniques de comunicació. 
 • Actitud de servei cap al client intern i extern. 
 • Predisposició a l'escolta i la resposta assertiva, en relació al client 

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: En client en el procés de venda – 10 hores 

OBJECTIU 

Aplicar un estil de comunicació eficaç tenint en compte el perfil del client objectiu i el canal de comunicació  

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Aplicació del coneixement del client objectiu i del canal de comercialització per a assegurar una atenció al client que garanteixi un servei de qualitat 
  • Els diferents tipus de clients 
  • L'estratègia de comunicació tenint en compte el tipus de client 
  • La creació d'argumentació de vendes 
  • Possibles objeccions dels clients en un procés de venda 
  • Possibles reclamacions categoritzant els mecanismes de la legislació 
  • El client i la seva fidelització      
 • Gestió de l'atenció de trucades telefòniques amb cortesia, segons els protocols de l'empresa assegurant una bona atenció al client 
  • Tipus de crida i l'assumpte que el motiva 
  • La comunicació efectiva en les trucades telefòniques (comunicació oral i no verbal-somriure telefònic) 
  • Les normes de seguretat, registre i confidencialitat de la comunicació presencial i telefònica 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Consciència de la importància del client i les seues necessitats. 
 • Compromís amb les normes i els protocols de l'organització assegurant la qualitat del servei d'atenció al client 

Formació en col·laboració amb Jaume Viladoms. Subvencionat per:

Logotips Jaume Viladoms 2024

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau