Gestió de trucades de teleassistència (350h)

Del 21/3/22 al 29/7/22 (amb pràctiques)
De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 hores
350 hores
100% subvencionat
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Igualada o Ceina Mollerussa. 

 

Centre impartidor

Edició impartida per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), inscrita en el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores aturades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius

Rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència mitjançant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, per donar resposta a les necessitats i demandes dels usuaris i mobilitzar els recursos necessaris si convé, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

 

Continguts

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:

 • Atendre i gestionar les trucades d'entrada del servei de teleassistència.
 • Emetre i gestionar les trucades de sortida del servei de teleassistència.
 • Usar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència.

(demanar temari complert en informar-se del curs)

 

Requisits d'accés

 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació. 
 • Disposar d'alguna de les següents titulacions:
  • Títol d'educació secundària obligatòria (ESO).
  • Certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Acomplir requisit d'accés als cicles formatius de grau mig, o haver superat les corresponents proves d'accés.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.


Nota: si no s'acompleix cap dels requisits, pots examinar-te de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d'assolir-ho.

 

 

Aquesta formació està cofinançada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau