Gestió del temps (20h)

Del 2 al 30 de juny de 2022
Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00h
20 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada i Ceina Mollerussa

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

 

Objectius

Objectiu general:

- Conèixer i aplicar les tècniques d'administració del temps per aconseguir els objectius

Objectius específics:

- Comprendre què entenem exactament per temps.
- Conèixer les seves principals característiques.
- Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
- Conèixer per què es perd el temps.
- Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal.
- Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
- Organitzar el seu temps i el flux de treball.
- Cuidar el seu nivell d'energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l'après.
- Determinar en quin tipus d'activitats destina el seu temps.
- Actuar amb proactivitat.
- Dissenyar els seus objectius conscientment.
- Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
- Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
- Reflexionar sobre els motius pels quals cauen en algun o varis d'aquests lladres de temps.
- Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

 

Continguts

 1. Aproximació al concepte de temps
  1. Concepte de temps i mitologia
  2. Diferents interpretacions
 2. Característiques del temps
 3. El maneig del temps
  1. Manera rellotge vs manera brúixola
  2. Manera rellotge
  3. La tècnica pomodoro
  4. La Llei de Parkinson
  5. Entre nyap i perfeccionisme: la zona d'eficiència
  6. Manera brúixola
 4. Causes de la pèrdua de temps
  1. Principals motius
  2. Creences sobre la gestió del temps
 5. Organització i productivitat personal
  1. Evolució històrica
 6. Els principals models de productivitat personal
  1. El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
  2. El model de productivitat de David Allen
  3. El model de productivitat de Leo Babauta
 7. Gestió del propi estat
  1. Canviar l'enfocament
  2. Cas d'estudi
  3. La forma com l'estrès afecta al rendiment
 8. Un nou enfocament en la gestió del temps
  1. Canvi de paradigma
  2. Els set hàbits
  3. La Victòria privada. Els tres primers hàbits
  4. La Victòria pública
  5. Hàbit 7
 9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
  1. Proactivitat
  2. Començar amb una finalitat en ment
  3. Afilar la serra
  4. Primer el primer: tasques urgents i importants
  5. La matriu de la gestió del temps
  6. Ocupar-nos del que és important
 10. Els lladres de temps
  1. Qüestions prèvies
  2. Cas d'estudi
 11. Aprofitar els bioritmes personals
  1. La Teoria dels bioritmes
  2. Factors influents en els bioritmes diaris
  3. Imprevists
 12. Visites, trucades, Emails
  1. Visites
  2. Trucades
  3. Emails
 13. Reunions
  1. Preparar la reunió
  2. Algunes idees per a la reunió
 14. Multitasca
 15. Planificar i prioritzar
 16. Tasques elefant i tasques ratolí
 17. Procrastinació
  1. Concepte
  2. Motius interns
  3. Motius externs
 18. Delegar
 19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp...
  1. Els nous lladres de temps
  2. Navegació inconscient
  3. Xarxes socials
  4. Blogs i notícies

 

Curs subvencionat per:

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau