Habilitats de comunicació (30h)

Del 4 d'octubre al 8 de novembre de 2022
Dimarts i dijous de 18 a 21h
30 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Presencial o Online (Classe en directe)
Av. Europa, 7-9 -  mapa
08700 - Igualada (Barcelona) 
T. 938050094
generalceina.com
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu o ERTO.

 

Objectius

 • Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.
 • Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l'organització sinó per a l'èxit personal.
 • Desenvolupar l'autoconeixement i l'autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
 • Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

 

Continguts

 1. El procés de comunicació
  1. La comunicació interpersonal
  2.  Tipus de comunicacions
  3. La comunicació eficaç
 2. Anàlisi de la comunicació
  1.  Comunicació estratègica
  2. Canals i informació
  3. Adaptació de missatges
 3. Psicologia de l'interlocutor
  1. Claus de l'empatia
  2. Llenguatge positiu
  3. Raó i emoció
  4. Les emocions bàsiques
 4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
  1. L'actitud assertiva
  2.  Neutralitzar comportaments agressius
  3.  Formular opinions i crítiques correctament
  4. Prevenció de conflictes
 5. Dificultats davant el oient
  1. Barreres de la comunicació
  2. Aconseguir l'atenció
  3. L'expressió oral i escrita
  4. Altres dificultats en la comunicació
 6. Escolta activa
  1. El funcionament de l'escolta
  2.  Temps lliure mental
  3. Desenvolupar l'habilitat d'escoltar
 7. Comunicació no verbal

 

 

Modalitat

Aquesta formació serà impartida presencialment a les instal·lacions de Ceina Igualada.
Per a qui no li sigui possible desplaçar-se, també serà possible assistir-hi en modalitat Online (Classe en directe)

 

 

Logotips entitats subvencionadores formació continua (CONFORCAT)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau