Operacions auxiliars de serveis administratius i generals. CP de nivell 1 (470h) - Teleformació

Del 7 de gener al 7 de juliol de 2020
470 h
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC). Curs impartit a Ceina Igualada

 

Centre impartidor

Curs impartit per Esquemes Informàtics, SL (Ceina), centre registrat amb el número de cens 3254 dins el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores aturades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius i continguts 

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació en tasques administratives i de gestió. Els continguts inclouen els aspectes següents:

 

  • Enregistrar informacions relacionades amb l'organització de l'empresa, els seus departaments i àrees i el personal assignat. Realitzar recolzament administratiu al grup de treball o departament.
  • Aplicar tècniques bàsiques de recepció, classificació i distribució de paqueteria i de correu convencional i telemàtic. 
  • Enregistrar documents comercials, administratius, de tresoreria... a través d'aplicacions informàtiques. Realitzar cobraments, pagaments, ingressos a clients, proveïdors, etc... Organitzar recursos materials de servei i oficina. 
  • Transmetre i rebre presencialment informació de diferents interlocutors de l'organització, amb claredat i precisió, mostrant la imatge corporativa. Rebre i emetre trucades telefòniques i telemàtiques de clients o usuaris atenent-los en les demandes d'informació. 
  • Arxivar i accedir a la documentació. Traspassar i triar documents arxivats d'acord amb les normes i aplaçaments per mantenir actualitzat el sistema d'arxiu. Actualitzar i extreure informació, utilitzant aplicacions de bases de dades.
  • Realitzar tasques d'enquadernació funcional. Escanejar o reproduir en format digital els documents garantint la màxima qualitat. 

 

Requisits d'accés

Únicament és necessari estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

Aquesta formació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626

 

logo blanc blau

LLEIDA | Les Borges Blanques
Carrer Indústria, 8 
25400 Les Borges Blanques
(Les Garrigues)
Telèfon: 973 14 24 96
WhatsApp: 679732746

ESCOLA D'OFICIS
Carrer de Ponent, 20 baixos 
25230 Mollerussa (Pla d'Urgell) 
Telèfon: 973 71 27 90
WhatsApp: 679732746