Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (470h)

Del 28 de febrer al 30 de setembre de 2022
De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00h (consultar altres opcions)
470 h
100% subvencionat
Data final inscripcions: 08/08/2022
Online - Classe en directe
Certificat de professionalitat 
Dades professionalsAssiteixo com a particular
Dades assistent 1Assiteixo com a entitat / empresaEliminar assistent
Informació bàsica sobre protecció de dades
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb les activitats de Ceina. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Esquemes Informàtics, SL (Ceina)
Política de privacitat
Els certificats de professionalitat acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pels òrgans competents de les comunitats autònomes (SEPE / SOC) i inclouen pràctiques no laborals en empreses. En modalitat de Classe en directe. Inclou algunes sessions presencials a Ceina Mollerussa.

 

Centre impartidor

Curs impartit per British, Centre de formació acadèmica, SL (Ceina), centre registrat en el registre de centres i entitats de Formació del Servei Públic d'ocupació de Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Prioritàriament a persones treballadores aturades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

 

Objectius i continguts 

L'objectiu del curs és capacitar l'alumnat per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació en tasques administratives i de gestió. Els continguts inclouen els aspectes següents:

 

  • Enregistrar informacions relacionades amb l'organització de l'empresa, els seus departaments i àrees i el personal assignat. Realitzar recolzament administratiu al grup de treball o departament.
  • Aplicar tècniques bàsiques de recepció, classificació i distribució de paqueteria i de correu convencional i telemàtic. 
  • Enregistrar documents comercials, administratius, de tresoreria... a través d'aplicacions informàtiques. Realitzar cobraments, pagaments, ingressos a clients, proveïdors, etc... Organitzar recursos materials de servei i oficina. 
  • Transmetre i rebre presencialment informació de diferents interlocutors de l'organització, amb claredat i precisió, mostrant la imatge corporativa. Rebre i emetre trucades telefòniques i telemàtiques de clients o usuaris atenent-los en les demandes d'informació. 
  • Arxivar i accedir a la documentació. Traspassar i triar documents arxivats d'acord amb les normes i aplaçaments per mantenir actualitzat el sistema d'arxiu. Actualitzar i extreure informació, utilitzant aplicacions de bases de dades.
  • Realitzar tasques d'enquadernació funcional. Escanejar o reproduir en format digital els documents garantint la màxima qualitat. 

 

Requisits d'accés

Únicament és necessari estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

 

Aquesta formació està subvencionada per:

Logotips entitats subvencionadores formació ocupacional

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau

LLEIDA | Mollerussa
Passeig Beethoven, 8 
25230 Mollerussa (Lleida) 
Telèfon:  973 71 03 85
WhatsApp: 680323626