Treball en equip (30h)

Del 18 de març al 27 de maig de 2022
Divendres de 9:30 a 12:30h
30 hores
100% subvencionat
Inscripcions tancades
Online - Classe en directe
La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Curs impartit per Ceina Mollerussa

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu.

 

 

Objectius

Objectius

 • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
 • Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
 • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d'equips.

Objectius específics:

 • Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
 • Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
 • Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
 • Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
 • Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
 • Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
 • Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col·laboradors.

 

Continguts

1. El gestor i la seva importància a l'equip.

 • 1.1. Aprendre a ser un líder
 • 1.2. Estils de direcció
 • 1.3. Funcions directives
 • 1.4. Habilitats directives
 • 1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals
 • 1.6. La importància d'una bona comunicació
 • 1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives
 • 1.8. Aspectes que afavoreixen el liderat

2. De què parlem quan parlem d'equip.

 • 2.1. Què significa treballar en equip
 • 2.2. Dimensions d'un equip
 • 2.3. La construcció d'un equip
 • 2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip
 • 2.5. Com facilitar la cohesió d'un equip
 • 2.6. L'equip com a ens dinàmic
 • 2.7. Moments d'un equip
 • 2.8. Factors que dificulten el treball en equip

3. Més que equip: equip d'alt rendiment: característiques.

 • 3.1. Un propòsit clar
 • 3.2. Comunicació oberta
 • 3.3. Voluntat d'aprendre dels altres
 • 3.4. Participació
 • 3.5. Solució de problemes
 • 3.6. Recerca de l'excel·lència
 • 3.7. Celebració dels èxits
 • 3.8. Multidisciplinar
 • 3.9. Trencar motlles
 • 3.10. Compromís

4. Habilitats per a una comunicació eficaç.

 • 4.1. Actitud positiva
 • 4.2. Focalitzar-se en el tema
 • 4.3. Evitar distraccions
 • 4.4. Deixar els prejudicis
 • 4.5. Involucri's

5. Feedback, eina fonamental en la gestió d'equips.

 • 5.1. Que es el feedback
 • 5.2. Tipologia de feedback positiu/ negatiu
 • 5.3. El feedback en la comunicació

6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions.

 • 6.1. Elements clau de la direcció de reunions
 • 6.2. Com preparar les reunions
 • 6.3. Conducció efectiva de les reunions
 • 6.4. Cap a una participació constructiva
 • 6.5. El desenvolupament d'una reunió

7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat.

 • 7.1. Anàlisi dels contextos
 • 7.2. Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris
 • 7.3. Comparació amb estàndards econòmics, socials, productius o altres
 • 7.4. Observació de la realitat en diferents nivells
 • 7.5. Consulta a experts
 • 7.6. Técnica del Arbre de Problemes

8. El gestor i la resolució de conflictes.

 • 8.1. Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
 • 8.2. La negociació
 • 8.3. La mediació
 • 8.4. Les dimensions de les relacions conflictives
 • 8.5. Tríades i coalicions en els conflictes

 

Curs subvencionat per:

Logotips entitats subvencionadores formació contínua (PIMEC)

SEU CENTRAL
Avinguda Europa, 7-9
08700 - Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 00 94
WhatsApp: 683458704

logo blanc blau